Akt określa cenę maksymalną prądu w rozliczeniach z uprawnionymi odbiorcami oraz zasady przyznawania rekompensat podmiotom dystrybuującym energię elektryczną.
Mechanizm maksymalnej ceny energii chroni uprawnionych odbiorców przed znacznymi i gwałtownymi podwyżkami cen prądu. Art. 2 zakłada, że niezależnie od wzrostu cen energii elektrycznej od 1.12.2022 r. do 31.12.2023 r. w rozliczeniach z odbiorcami stosuje się następujące ceny maksymalne energii elektrycznej:

  • 785 zł/MWh – w przypadku odbiorców użyteczności publicznej oraz małych i średnich przedsiębiorstw;
  • 693 zł/MWh – w przypadku odbiorców w gospodarstwach domowych. Cena maksymalna będzie obowiązywać po przekroczeniu rocznego limitu zużycia: 2 MWh – dla gospodarstw domowych; 2,6 MWh – dla rodzin z osobą niepełnosprawną; 3 MWh – dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny oraz rolników.