„Sadza płonie. Czad zabija. Żyj!”

„Sadza płonie. Czad zabija. Żyj!”

Kampania społeczna “Sadza płonie. Czad zabija. Żyj! ” organizowana przez Międzywojewódzki Cech Kominiarzy pod Honorowym Patronatem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, Związku Rzemiosła Polskiego...
Kontrola przestrzegania uchwały antysmogowej

Kontrola przestrzegania uchwały antysmogowej

Kto kontroluje? – straże gminne, na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych, – wójt, burmistrz i prezydent miasta oraz upoważnieni pracownicy urzędów miejskich i gminnych lub...

Obowiązek zgłoszenia wymiany źródła ciepła na nowe!

Każdy kto wymienił źródło ciepła na nowe ma obowiązek bezzwłocznego zgłoszenia tego faktu do Urzędu Gminy lub Miasta stosownie z miejscem zamieszkanie poprzez wypełnienie deklaracji, której wzór można znaleźć bezpośrednio na stronach...