Na początku stycznia resort klimatu i środowiska przekazał, że w połowie grudnia 2023 r. zatrzymane zostały wypłaty dotacji z programu “Czyste Powietrze”, z powodu wyczerpania pieniędzy w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i funduszach wojewódzkich. Informowano wówczas, że zaległości sięgały 300 mln zł, a na rozpatrzenie czekało 23 tys. wniosków.

Resort w styczniu informował m.in., że trwają prace nad przeznaczeniem środków z unijnego programu FEnIKS, by wypłacić zaległe dotacje w programie “Czyste Powietrze”. W połowie stycznia Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przekazało, że w ramach wypłaty pieniędzy z Krajowego Planu odbudowy (KPO) na refundację “Czystego Powietrza” trafi 200 mln zł.

Rozwiązania dotyczące wypłat w programie znalazły się również w ustawie okołobudżetowej na 2024 r., która czeka na podpis prezydenta. W trakcie prac nad ustawą w Sejmie zgodzono się, by na finansowanie “Czystego Powietrza” przeznaczyć pieniądze uzyskane dzięki przesunięciu wypłaty z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) pierwszej raty dla Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg w 2024 r.