Do dofinansowania w ramach programu kwalifikowane są zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy 2–10 kW. Dotację można otrzymać także na montaż magazynów ciepła, Minimalna pojemność magazynu ciepła to 20 dm3. Ponadto wniosek o dotację w Moim Prądzie 5.0 może dotyczyć magazynów energii elektrycznej o minimalnej pojemności 2 kWh, a także systemów zarządzania energią Nowa edycja Mojego Prądu obejmuje też wsparcie zakupu i montażu pomp ciepła: pomp ciepła powietrze-woda, pomp ciepła powietrze-woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej, pomp ciepła powietrze-powietrze, a także gruntowych pomp ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej.

Nie ma możliwości uzyskania dotacji na zwiększenie mocy istniejącej mikroinstalacji PV, na którą wnioskodawca uzyskał już wcześniej wsparcie z Mojego Prądu.
Dofinansowanie na pompę ciepła w Moim Prądzie 5.0 zostanie wypłacone, jeśli w budynku mieszkalnym objętym dofinansowaniem nie będzie zainstalowane i nie będzie użytkowane źródło ciepła na paliwa stałe, z wyjątkiem spełniających wymagania ekoprojektu kotłów na biomasę drzewną o obniżonej emisyjności cząstek stałych o wartości ≤ 20 mg/m3 oraz spełniających wymagania ekoprojektu kominków wykorzystywanych na cele rekreacyjne.

Ponadto warunkiem jest, aby wszystkie zainstalowane oraz użytkowane urządzenia służące do celów ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody użytkowej – w tym kominki wykorzystywane na cele rekreacyjne – spełniały docelowe wymagania obowiązujących aktów prawa miejscowego, w tym uchwał antysmogowych, również wtedy, kiedy lokalne przepisy przewidują bardziej rygorystyczne ograniczenia dotyczące zakupu i montażu źródła ciepła.