Unia Europejska uzgodniła nowe standardy efektywności energetycznej w budownictwie. Przepisy zakładają między innymi stopniowe wprowadzanie obowiązku montażu fotowoltaiki na nowych budynkach.
Przedstawiciele Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej zakończyli negocjacje dotyczące kształtu nowej dyrektywy o efektywności energetycznej budynków (Energy Performance of Buildings Directive, EPBD).

Celem dyrektywy EPBD ma być stopniowe zwiększanie efektywności energetycznej budynków na terenie Unii Europejskiej zgodnie z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu. Zakłada on, że do 2030 r. Unia ograniczy emisję gazów cieplarnianych przynajmniej o 55 proc. w porównaniu z poziomem emisji z 1990 r.

Do osiągnięcia tego celu ma doprowadzić między innymi planowany w dyrektywie EPBD obowiązek montażu instalacji solarnych (fotowoltaiki lub kolektorów słonecznych) w nowych budynkach powstających na terenie UE. Przepisy zawarte w projekcie dyrektywy zakładają, że instalacja systemów fotowoltaicznych lub kolektorów będzie obligatoryjna na nowych budynkach należących do firm i sektora publicznego od 2026 r. – pod warunkiem że taka instalacja będzie uzasadniona „technicznie, ekonomicznie i funkcjonalnie”.

W kolejnym roku obowiązek montażu fotowoltaiki lub kolektorów obejmie budynki niemieszkalne, które zostaną poddane istotnej renowacji. W 2029 r. natomiast ma objąć również nowe domy.
Europejskie stowarzyszenie branży energetyki słonecznej SolarPower Europe podkreśla, że aby z sukcesem wdrożyć powyższy harmonogram, konieczne są nowe rozwiązania z zakresu fotowoltaiki, takie jak panele PV zintegrowane z elementami konstrukcyjnymi budynków (BIPV), ale także ułatwiony dostęp do finansowania.

Nowa dyrektywa EPBD nakłada na kraje Unii Europejskiej nowe obowiązki zakładające redukcję zużycia energii pierwotnej w budynkach mieszkalnych o 16 proc. do 2030 r., a następnie o 20-22 proc. do 2035 r. Państwa członkowskie będą mogły wyłączyć z tego obszaru określone rodzaje budynków – w tym obiekty zabytkowe czy domy letniskowe.

Jednocześnie kraje UE mają mieć swobodę wyboru, jakie działania podejmą, aby zrealizować wskazane cele, i które segmenty budownictwa będą wspierać, aby osiągnąć założony średni poziom redukcji. Będą musiały przy tym zapewnić przynajmniej 55-proc. redukcję zużycia energii pierwotnej poprzez modernizację energetyczną budynków o najwyższym zapotrzebowaniu na energię. W przypadku budynków niemieszkalnych państwa UE mają wdrażać stopniowo coraz wyższe standardy zapotrzebowania na energię.

Kraje członkowskie swoje plany związane z wdrożeniem celów dyrektywy EPBD powinny zawrzeć w krajowych planach renowacji budynków. Inwestorzy wdrażający projekty poprawy efektywności energetycznej mają otrzymać dostęp do niezbędnej wiedzy i kompetencji w „jednym okienku”. Utworzenie takich punktów ma być obligatoryjne dla państw UE.

Poprawa efektywności energetycznej zgodnie z dyrektywą EPBD ma być wdrażana przy jednoczesnym wsparciu finansowym dla wrażliwych odbiorców, mieszkających z reguły w domach o wysokim zapotrzebowaniu na energię.