19 września 2020 roku dokonano zmiany w prawie budowlanym czego konsekwencją jest wprowadzenie w życie nowych przepisów przeciwpożarowych dla instalacji fotowoltaicznych. Zgodnie z nowymi przepisami, każda instalacja o mocy powyżej 6,5 kW będzie musiała zostać uzgodniona z rzeczoznawcą ds. Zabezpieczeń ppoż i zgłoszona do organów Państwowej Straży Pożarnej. Dotyczy to wszystkich budynków, niezależnie od ich lokalizacji, rodzaju zamontowanej instalacji czy przeznaczenia. Wg przepisów bierzemy pod uwagę moc po stronie DC czyli moc zainstalowanych modułów fotowoltaicznych.

W związku z zaistniałymi zmianami cały proces montażu instalacji fotowoltaicznej dla mocy powyżej 6,5 kW możemy obecnie podzielić na pięć etapów:

Pierwszy to podjęcie decyzji o przystąpieniu do inwestycji który równocześnie obejmuje dobór komponentów oraz konstrukcji montażowej do danej instalacji. Kolejny etap to stworzenie na tej podstawie projektu całej instalacji fotowoltaicznej. W etapie trzecim należy przedstawić przygotowany projekt rzeczoznawcy ppoż. Po zaakceptowaniu projektu przez rzeczoznawcę, możemy przystępować do wykonania instalacji fotowoltaicznej. Ostatni, piąty etap to zgłoszenie wykonanej instalacji do organów Państwowej Straży Pożarnej.

Wprawdzie na dzień dzisiejszy nie ma ściśle określonych wymagań odnośnie zawartości takiego projektu to wiemy jednak, że należy korzystać z zasad wiedzy technicznej, która z kolei opiera się na konkretnych normach i rozporządzeniach. Projekt powinien zawierać zatem informacje techniczne niezbędne dla rzeczoznawcy, aby mógł on ocenić bezpieczeństwo przeciwpożarowe wykonanej instalacji. W projekcie instalacji fotowoltaicznej należy dokładnie przedstawić budynek, jego usytuowanie oraz uwzględnić wszelkie strefy niebezpieczne (o ile takie istnieją). Generalnie można podzielić taki projekt na dwie części: opisową oraz rysunkową. W części opisowej, oprócz informacji odnośnie falownika czy modułów fotowoltaicznych należy dokładnie opisać zastosowane zabezpieczenia i poprowadzenie tras kablowych instalacji. W części rysunkowej należy umieścić schemat elektryczny całej instalacji oraz całego budynku wraz z instalacją, trasą kablową i falownikiem.

Zadanie nie jest do końca skomplikowane jednkże mocno czasochłonne i wymagające choć odrobiny wiedzy technicznej. Dodatkowo ważne jest odpowiednie przygotowanie wszystkich niezbędnych wytycznych technicznych w projekcie dla rzeczoznawcy tak aby projekt nie został z góry odrzucony. Jeżeli więc jesteście Państwo zainteresowani instalacją powyżej 6,5 kW zapraszamy do nas – wszystkie niezbędne formalności wypełnimy za Was.