Aktualny model rozliczeń prosumentów dobiega końca. Od 1 kwietnia 2022 roku obecny system opustów zostanie zastąpiony przez net – billing. Na czym będzie polegał? Jak wypada on przy porównaniu z obowiązującym systemem opustów?
W nowym systemie rozliczeń prosumenci będą rozliczani w oparciu o zakup i sprzedaż energii według jej wartości rynkowej. Wartość cen będzie określana na podstawie rynkowych notowań energii elektrycznej na rynku, a co za tym idzie, energia sprzedawana przez prosumenta będzie dużo tańsza, niż kupowana. Nowy system rozliczeń dla prosumentów będzie wdrażany w trzech etapach.

Pierwszy z nich rozpocznie się 1 kwietnia 2022 roku, gdzie nowi prosumenci będą rozliczani na obecnych zasadach systemu opustów ale tylko do 30 czerwca 2022 roku.

Drugi etap rozpocznie się 30 czerwca 2022 roku, gdzie prosumenci będą rozliczani według zasad net-billingu, a każdy, kto przyłączył mikroinstalację fotowoltaiczną po 31 marca 2022 roku przejdzie na net-billing automatycznie, a energia, która zostanie wprowadzona do sieci do 30 czerwca 2022 roku, i nie zostanie pobrana – wówczas zasili ona depozyt prosumencki. Od 30 czerwca 2022 roku cena energi, którą
prosument wprowadzi do sieci, będzie wyznaczana jako cena rynkowa miesięczna.
Taki system potrwa do 1 lipca 2024 roku.

Trzeci etap rozpocznie się 1 lipca 2024 roku, co oznacza, że cena energii wprowadzanej do sieci przez prosumenta będzie wyznaczana dla godzinowych okresów rozliczeniowych.

Podsumowując, dokładny okres zwrotu instalacji będzie zdecydowanie trudniej przewidzieć, ze względu na różnice w cenach sprzedawanej przez prosumenta energii. Warto pamiętać, że nowe przepisy będą obowiązywać dla instalacji fotowoltaicznych po 1 kwietnia. Montaż instalacji fotowoltaicznej przed tym terminem umożliwia korzystanie z obecnego systemu opustów przez 15 lat.