Każdy kto wymienił źródło ciepła na nowe ma obowiązek bezzwłocznego zgłoszenia tego faktu do Urzędu Gminy lub Miasta stosownie z miejscem zamieszkanie poprzez wypełnienie deklaracji, której wzór można znaleźć bezpośrednio na stronach urzędów. Dodatkowo deklaracje powinny złożyć osoby, które zainstalowały źródło ciepła w nowopowstającym budynku- mają na to 14 dni od pierwszego uruchomienia.

Powyższy obowiązek wynika z Programu Ochrony Powietrza, który ma na celu poprawę stanu powietrza w województwie mazowieckim. Jesteśmy w stanie osiągnąć ten cel poprzez sukcesywną wymianę lub likwidację źródeł niskiej emisji czyli tzw. kopciuchów.