Nasi klienci często zadają nam pytanie czym jest oplata mocowa, od czego zależy jej wartość i przede wszystkim w jaki sposób wpłynie ona na koszt płaconych rachunków za energię elektryczną.

 

Spieszymy zatem z wyjaśnieniem.

  1. Co kryje się pod pojęciem „opłata mocowa”?

Opłata mocowa to wskaźnik wprowadzony z dniem 01.01.2021 r, który jest niejako mechanizmem obronnym mającym zapewnić bezpieczeństwo energetyczne czyli stałe dostawy prądu. Pisząc wprost pieniądze zebrane z opłaty mocowej mają służyć jako wsparcie dla wytwórców energii elektrycznej aby w okresie jej największego zapotrzebowania nie dochodziło do przerw w dostawach prądu. Podsumowując główne cele dla których pojawiła się opłata mocowa to unowocześnienie już istniejących elektrowni, budowa nowych, oraz utrzymanie rezerw energii.

 

2. W jaki sposób będzie pobierana opłata mocowa

Opłata mocowa zostanie nałożona na odbiorcę końcowego i doliczona mu do rachunków za prąd. Warto tutaj rozróżnić odbiorców końcowych na gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa. Właśnie to kryterium stanowi bowiem o sposobie i wielkości opłaty mocowej. Natomiast w obydwu przypadkach opłata ta jest tak naprawdę uzależniona od ilości pobranej i zużytej energii bezpośrednio z sieci.

3. Ile wyniesie opłata mocowa?
W przypadku gospodarstw domowych mamy kilka progów ilości energii pobranej i oczywiście im więcej zużyjemy energii tym większa będzie naliczona odgórnie opłata mocowa.

 

1,87 zł netto na miesiąc – dla odbiorców zużywających rocznie poniżej 500 kWh energii elektrycznej

4,48 zł netto na miesiąc – dla odbiorców zużywających rocznie od 500 kWh do 1 200 kWh energii elektrycznej

7,47 zł netto na miesiąc – dla odbiorców zużywających rocznie powyżej 1 200 kWh do 2 800 kWh energii elektrycznej

10,46 zł netto na miesiąc – dla odbiorców zużywających rocznie powyżej 2 800 kWh energii elektrycznej

Zakładając więc przeciętnego Kowalskiego, który płaci rachunki w wysokości ok 250 zł za dwa miesiące czyli jego zużycie energii jest na poziomie 2400-2500 kWh od tego roku dodatkowo zapłaci 7,47 zł netto miesięcznie czyli ponad 110 zł brutto w ciągu roku.

Zupełnie inaczej wygląda sposób rozliczania w przypadku przedsiębiorców.

Opłata jest uzależniona od ilości energii elektrycznej pobranej z sieci w wybranych godzinach w ciągu doby – w dni robocze od 7:00 do 22:00 – z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy i wyniesie 0,0762 zł/kWh czyli 76,20 zł netto za 1 MWh.

To właśnie przedsiębiorcy mają zapłacić ok 80 % całego wolumenu zakładanej kwoty 5,6 mld zł z tytułu opłaty mocowej.

Godz. 07.00-22.00 są to godziny szczytowego zapotrzebowania na moc w naszym systemie. Takie działanie ma spowodować aby przedsiębiorcy starali się ograniczać zużycie energii w tych godzinach lub postawili na inne źródła energii. Opłata mocowa „dotknie” zatem przedsiębiorców w bardzo różnym stopniu choćby ze względu na typ prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Ciężko sobie wyobrazić firmy zajmujące się działalnością handlową gdzie zużycie energii przypada na godziny nocne. W Zakładach produkcyjnych często praca odbywa się od poniedziałku do piątku, a w weekendy firma jest zamknięta. Natomiast są firmy jak np. w branży mięsnej czy chociażby centra logistyczne, które pracują w trybie ciągłym. Musimy pamiętać, że wzrost kosztów dystrybucji energii elektrycznej w przedsiębiorstwach spowoduje również podniesienie cen ich produktów, a to wiadomo- wpłynie finalnie na zmniejszenie zasobności portfeli nas wszystkich..

4. Czy można zatem uniknąć opłaty mocowej?

Na pewno całkiem uniknąć się jej nie da, ale przez mądre zarządzanie i inwestycje w inne źródła energii można zdecydowanie ograniczyć wydatki.
W przypadku przedsiębiorstw o ile to możliwe można zmienić tryb pracy lub przesunąć produkcję np. na weekendy lub godziny nocne. Drugim sposobem jest inwestycja chociażby we własną elektrownię fotowoltaiczną i własną produkcję energii elektrycznej. Pomimo sporych kosztów na początku inwestycja w fotowoltaikę w perspektywie czasu da wymierne korzyści. Instalacja fotowoltaiczna to także świetne rozwiązanie dla gospodarstw domowych w celu ograniczenia poboru energii elektrycznej bezpośrednio z sieci. Jeżeli dodatkowo nasze działania oprócz samej instalacji pójdą w stronę inteligentnego zarządzania produkowaną energii czy jej magazynowania na poziomie gospodarstwa wówczas opłata mocowa dotknie nas w bardzo niewielkim stopniu.

 

Zachęcamy do kontaktu z naszymi specjalistami którzy przygotują dla Państwa bezpłatną wycenę Instalacji fotowoltaicznej dopasowanej indywidualnie do Państwa potrzeb.