Grafika przedstawia mapę Polski w liczbach i dotyczy wymiany kopciuchów w programie „Czyste Powietrze” za miesiąc maj 2023 roku. W całej Polsce złożono 13926 wniosków o dofinansowanie na wymianę źródła ciepła, podpisano 9100 umów i dokonano 14781 wypłat na łączna kwotę 286,2 miliony złotych. Te same dane przedstawiono dla poszczególnych 16 województw. Ogółem złożono 18394 wnioski uwzględniające wnioski na wymianę źródła ciepła, w tym 13926 wniosków o dotację w podziale na podstawową grupę dofinansowania (6648 wniosków), podwyższona grupę (3606 wniosków) i najwyższą grupę (3672 wnioski). Złożono 5063 wnioski o dotację na instalację fotowoltaiczną. Przedstawiono wykres według poszczególnych źródeł ciepła, zgodnie z którym złożono 372 wnioski na pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody, 7622 wnioski na powietrzne pompy ciepła, 3498 wniosków na kotły gazowe kondensacyjne, 2205 wniosków na kotły na biomasę, 86 wniosków na węzły cieplne, 140 wnioski na systemy ogrzewania elektrycznego i 3 wnioski na kotły olejowe.