Coraz więcej właścicieli domów decyduje się na montaż instalacji fotowoltaicznej pozwalającej na produkcję prądu elektrycznego z odnawialnego źródła energii, jakim jest Słońce. Korzystanie z zamontowanych np. na dachu paneli PV, nakłada na właściciela lub zarządcę budynku obowiązek przeprowadzenia okresowej kontroli i sprawdzenia stanu technicznego instalacji. Warto więc dowiedzieć się, na czym polega taki przegląd, jak często należy go przeprowadzać i komu zlecić to zadanie.

Dlaczego należy wykonać przegląd instalacji fotowoltaicznej?

Zamontowane na budynku lub stelażu na ziemi elementy instalacji PV są poddawane intensywnej eksploatacji i narażone na wiele czynników mogących prowadzić do ich uszkodzenia, a w skrajnych przypadkach nawet zniszczenia. Nasz niepokój powinny wzbudzić pojawiające się i często narastające problemy z instalacją fotowoltaiczną, obejmujące:

 • widoczne uszkodzenia paneli, takie jak np. mikropęknięcia;
 • wszelkie zabrudzenia powstałe na modułach fotowoltaicznych odbijające się negatywnie na ich efektywności;
 • spadająca wydajność produkcji energii, znacznie niższa od nominalnej wartości całej instalacji;
 • przegrzewanie się poszczególnych jej części, między innymi wtyczek solarnych, co może grozić nawet pożarem, także instalacji elektrycznej w budynku;
 • nieprawidłowe działanie falownika, poszczególnych modułów i pozostałego osprzętu, w tym i okablowania oraz optymalizatorów mocy.

Właśnie dlatego każda instalacja powinna przechodzić okresowe przeglądy, a dzięki regularnemu serwisowaniu instalacji PV można liczyć na zwiększenie jej wydajności oraz trwałości, podniesienie poziomu bezpieczeństwa użytkowania oraz zachowanie prawa do gwarancji i ubezpieczenia.

Komu zlecić serwis instalacji fotowoltaicznej?

Jeśli chcemy przeprowadzić przegląd, to należy skontaktować się z profesjonalnym serwisantem, posiadającym wszystkie uprawnienia i stosowną wiedzę do wykonania takich prac, popartą certyfikatami i świadectwami ukończenia odpowiednich kursów.

Nie zlecajmy tego przypadkowym elektrykom, a cena usługi nie powinna być jedynym kryterium wyboru fachowca, lepiej zdać się na jego doświadczenie zawodowe i pozytywne opinie wystawiane przez innych Klientów.

Zobacz także: Fotowoltaika Kielce

Czy przeglądy techniczne fotowoltaiki są obowiązkowe?

montaż i serwis paneli PVBardzo często można spotkać się z pytaniem, czy regularne przeglądy paneli fotowoltaicznych i pozostałych elementów systemu PV są obowiązkowe. W naszym kraju jest to wymagane i regulowane przez obowiązujące w tej kwestii przepisy, Ustawę Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 r, której fragment warto zacytować, mówiący o:

„sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów”

Skoro instalację fotowoltaiczną możemy uznać za część instalacji elektrycznej, to z przepisów wprost wynika, że jej przegląd jest obligatoryjny.

Jak często przeprowadzać przegląd fotowoltaiki?

Jeśli chodzi o obowiązkowe przeglądy instalacji fotowoltaicznej, to należy je wykonywać raz na 5 lat, a kontrolę wizualną co najmniej raz do roku. Oczywiście trzeba na bieżąco monitorować jej stan techniczny i od razu reagować na wszelkie zauważone negatywne zmiany jej pracy.

Co powinien objąć przegląd instalacji PV?

Skoro wiemy już, jakie korzyści daje, komu zlecić obowiązkowy przegląd instalacji PV i jak często się go przeprowadzać, powinniśmy dowiedzieć się, co wchodzi w zakres prac do wykonania. Jest on dosyć szeroki i zazwyczaj obejmuje:

 • kontrolę powierzchni paneli pod kątem możliwych uszkodzeń mechanicznych, odbarwień czy trwałych zanieczyszczeń;
 • zastoiny wody w miejscu mocowana paneli, grożące ich zalaniem przy większych opadach;
 • ewentualne ogniska korozji na metalowych elementach instalacji, np. stelażach do montażu modułów;
 • hotspoty, czyli punkty o podwyższonej rezystancji, których obecność może obniżać wydajność całej instalacji;
 • stan techniczny okablowania AC i DC, przerwania izolacji, nieprawidłowe poprowadzenie oraz sposób połączenia z domową instalacją elektryczną;
 • poprawność zamontowania wszystkich elementów instalacji i ich ewentualne braki;
 • sprawność działania wspomnianego falownika, czyli inwertera odpowiadającego za konwersję prądu stałego w prąd zmienny;
 • pomiar parametrów elektrycznych instalacji, sprawdzenie ich zgodności z normami.

Sprawdź także: Fotowoltaika dla Firm