Przyszłe klasy energetyczne urządzeń grzewczych i plany wycofania z obrotu kotłów Komisja Europejska zapowiedziała wcześniejszą zmianę skali etykiet energetycznych (do roku 2025/2026) oraz przyjęcie bardziej rygorystycznych limitów dotyczących ekoprojektu dla systemów ogrzewania na poziomie krajów UE. Oznacza to, że kotły i inne „samodzielne” urządzenia grzewcze spalające paliwa kopalne (gaz, olej, węgiel) otrzymałyby najniższe klasy efektywności energetycznej, a rok 2029 r. byłby datą zakończenia wprowadzania ich do obrotu. Oznaczałoby to, że od 2029 r. nie będzie możliwa sprzedaż kotłów elektrycznych, kondensacyjnych i niekondensacyjnych kotłów gazowych oraz olejowych.

Co warto podkreślić, nie jest to też równoznaczne z wprowadzeniem zakazu użytkowania kotłów na paliwa kopalne w budynkach. Po zakończeniu użytkowania urządzenia nie będzie jednak możliwości zakupu nowego (samodzielnego) kotła na paliwo kopalne.

Nowe etykiety energetyczne dla pomp ciepła

Kolejną istotną zmianą ma być zmiana wyglądu etykiety energetycznej w przypadku pomp ciepła.
W projekcie nowej etykiety energetycznej (rys. 1) pojawią się wartości ηs (eta s) dla każdego klimatu: chłodnego, umiarkowanego i ciepłego oraz dla trzech różnych poziomów temperatur użytkowych zasilania wody grzewczej:

  • dla 35°C (zastosowanie niskotemperaturowe),
  • dla 55°C (zastosowanie średniotemperaturowe)
  • oraz dla nowego poziomu wysokotemperaturowego (65°C).

Klasa energetyczna urządzeń grzewczych będzie odniesiona do temperatury projektowej zasilania 55°C i klimatu umiarkowanego (lokalizacja Strasburg). W nowym systemie klas energetycznych, który już niebawem zobaczymy na sprzęcie gospodarstwa domowego, będzie na początek zupełnie pusta klasa energetyczna A, czyli początkowo żadne urządzenie na rynku nie będzie spełniało wymogów tej klasy energetycznej. Poprzez odpowiednie ustawienie progu klasy A, da to szansę producentom najbardziej efektywnych urządzeń (w tym wypadku – pomp ciepła) na wypełnienie tej klasy w przyszłości. Na etykiecie ma się również pojawić kod QR, który pozwoli odczytać smartfonem dane pompy ciepła, zawarte w europejskiej bazie urządzeń EPREL. Przykład aktualnej etykiety energetycznej pompy ciepła oraz projekt nowej etykiety energetycznej, która powinna pojawić się w 2025 r. (lub w 2026 r.) przedstawia rys. 1.

klasy energetyczne
Rys. 1. Aktualna etykieta energetyczna pompy ciepła (po lewej) oraz przyszła etykieta (po prawej), zgodna z aktualnym projektem rozporządzenia o etykietach energetycznych urządzeń grzewczych centralnego ogrzewania wodnego (następcą rozporządzenia 811/2013)