Kwiecień staje się bardzo przełomowym miesiącem. Już od dzisiaj, wszedł w życie nowy system rozliczeniowy z wyprodukowanej energii, zwany net-billing, a od 15 kwietnia rusza 4 edycja programy „Mój Prąd”.

Net-billing

Od 1 kwietnia 2022 roku obowiązuje nowy system rozliczania za wyprodukowaną energię, zwany net-billing i będzie wchodził w życie 3 etapami.

I etap od 1 kwietnia do 30 czerwca 2022 roku – nowi prosumenci będą rozliczani na nowych zasadach, ale tylko w okresie przejściowym trwającym do 30 czerwca 2022 roku.

II etap od 30 czerwca 2022 roku prosumenci będą rozliczanie według net-billingu, jednak wszyscy którzy przyłączyli mikroinstalację fotowoltaiczną po 31 marca 2022 roku przejdą automatycznie na net-billing. Do 1 lipca 2024 roku cena wprowadzonej energii elektrycznej przez prosumenta do sieci będzie wyznaczana jako cena rynkowa miesięczna.

III etap od 1 lipca 2024 roku cena energii wprowadzanej przez prosumentów do sieci ma być wyznaczana dla poszczególnych, elementarnych okresów rozliczeniowych – godzinowych.

Jednak warto nadmienić, że osoby które dokonały kompletnego i poprawnego zgłoszenia o przyłącze mikroinstalacji do 31 marca 2022 roku, będą rozliczani w systemie opustów przez 15 lat i w każdej chwili można przejść w system net-billing, ale bez możliwości ponownej zmiany.

Dotacja Mój Prąd 4.0

Już czwarty nabór wniosków w programie „Mój Prąd 4.0” rozpoczyna się od 15 kwietnia 2022 roku. Przeznaczony jest tylko i wyłącznie dla osób, rozliczających się w systemie net-billing, a kwota dofinansowania jest uwarunkowana od tego, czy prosument korzystał wcześniej z dotacji.

Dofinansowania dla nowych prosumentów, podłączających instalację po 1 kwietnia 2022 roku

Dla kogo?

Program, będzie przeznaczony dla osób fizycznych, których instalacje fotowoltaiczne zostaną podłączone do systemu net-billing oraz dla prosumentów w systemie opustów, którzy przejdą w nowy system rozliczeń.

Zmiany w „Moim Prądzie 4.0”

Rozszerzono program i dodatkowo będzie można uzyskać dofinansowanie do urządzeń, które umożliwiają racjonalne zarządzanie wytworzoną energią elektryczną. Kwalifikowane będą takie koszty jak:

  • zakup, transport i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych: czyli panele z niezbędnym oprzyrządowaniem,
  • zakup, transport i montaż urządzeń służących magazynowaniu energii elektrycznej/ciepła i/lub zarządzania wytworzoną energią.

     

Wysokość dopłaty

Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 20 500 zł, z czego dopłata do samej instalacji fotowoltaicznej to maksymalnie 4000 zł.

Składanie wniosków

Wnioski składa się bezpośrednio w NFOŚiGW wyłącznie drogą elektroniczną, za pomocą generatora wniosków.

 

źródło: GlobEnergia, Ministerstwo Klimatu i Środowiska