Termomodernizacją nazywane są wszelkie prace, których zasadniczym celem jest zmniejszenie zapotrzebowania oraz zużycia energii cieplnej w danym obiekcie.

Korzyści wynikające z przeprowadzenia termomodernizacji to:
1. Poprawa warunków i komfortu mieszkania,
2. Niższe koszty ogrzewania budynku,
3. Niższe koszty przygotowania ciepłej wody użytkowej,
4. Wzrost wartości budynku w oczach inwestorów,
5. Poprawa wyglądu wizualnego budynku (odnowienie elewacji),
6. Zmniejszenie niekorzystnego oddziaływania na środowisko,
7. Kompleksowa termomodernizacja domu przynosi również korzyści w wymiarze ogólnokrajowym i globalnym.

Termomodernizacja budynków rozumiana jako rozwiązanie energooszczędne, pozwala ograniczyć lokalne zanieczyszczenie powietrza i emisję dwutlenku węgla oraz przyczynia się do spadku zanieczyszczenia powietrza powstałego w następstwie tzw. niskiej emisji.