1 lipca 2021 roku ruszyło zbieranie danych do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.
Celem stworzenia centralnej bazy (tj. CEEB) jest poprawa jakości powietrza – likwidacja głównej przyczyny zanieczyszczeń – emisji substancji powodujących smog. CEEB będzie ważnym narzędziem wspierającym wymianę starych kotłów grzewczych, będzie również miejscem gdzie dostępne będą informacje na temat wszystkich programów finansowania wymiany pieców.
W związku z powyższym właściciele i zarządcy domów mają nowy obowiązek. Każdy, kto ma w domu piec, kominek, a nawet kuchnię węglową – musi indywidulanie zgłosić to do CEEB.
Katalog urządzeń, które muszą być wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), jest bardzo pojemny, obejmuje również m.in. kotły i grzejniki gazowe, kotły na paliwa stałe, pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne czy ogrzewanie elektryczne. Każdy kto nie złożył deklaracji i nie poweźmie takiego zamiaru podlega każe mandatu do 500 zł, a jeśli sprawa trafi do sądu – grzywnę do 5 tys. zł
W przypadku nowych domów/wymiany źródła ciepła taką deklarację trzeba będzie złożyć w ciągu 14 dni od uruchomienia źródła ciepła.