Instalacje fotowoltaiczne dla firm

Fotowoltaika niesie ze sobą wiele korzyści dla przedsiębiorstwa. Instalacje fotowoltaiczne pozwalają bowiem w istotny sposób zredukować koszty prowadzonej działalności, w której zapotrzebowanie na prąd jest znacznie większe aninżeli w gospodarstwach domowych.
Szereg udogodnień prawnych i finansowych sprawia, że inwestycja w fotowoltaikę staje się dla przedsiębiorstw coraz bardziej opłacalną inwestycją.

Nasza oferta obejmuje kompleksową realizację instalacji fotowoltaicznych.


Bardzo ważne jest aby instalacja była zaprojektowana zgodnie z realnymi potrzebami przedsiębiorstwa. Przy projekcie pod uwagę należy wziąć bardzo wiele różnych aspektów, między innymi: – czas pracy danej firmy; – godziny pracy czyli strukturę dobową funkcjonowania firmy; – rzeczywiste zapotrzebowanie energetyczne. Ważne bowiem jest to by jak największą część wyprodukowanej energii zużywać na bieżące potrzeby.

 

fotowoltaika radom dla firm

Korzyści inwestycji w instalacje fotowoltaiczną dla firmy

N

Mniejsze rachunki za prąd oznaczające znaczną redukcję kosztów prowadzonej działalności

N

Uniezależnienie się od zewnętrznych dostawców energii i jednocześnie mniejsze odczucie ciągłego wzrostu cen energii na rynku

N

Możliwość oddania nadwyżki wyprodukowanej energii do sieci w okresie nadprodukcji i odebrania jej w okresach w których instalacja fotowoltaiczna produkuje mniej energii

N

Odliczenie kosztów poniesionych w związku z budową instalacji fotowoltaicznej poprzez odpisy amortyzacyjne oraz odliczenie podatku VAT

N

Dotacje z programów rządowych i atrakcyjne formy leasingowania instalacji pozwalające na brak angażowania środków własnych

N

Działania wizerunkowe związane z ochroną środowiska poprzez zmiejszenie emisji CO2

Ulgi i odliczenia z tytułu inwestycji w instalacje fotowoltaiczne

Kryzys energetyczny, który najpewniej czeka nas w niedalekiej przyszłości skłania kolejne państwa do podejmowania decyzji o wsparciu inwestycji w fotowoltaikę również w przypadku właścicieli przedsiębiorstw. Z tego powodu od pewnego czasu definicja prosumenta obejmuje także firmy czyli oznacza to, że firmy mogą nadwyżki wyprodukowanej energii oddawać do sieci w okresie nadprodukcji i odbierać ją w okresach w których instalacja fotowoltaiczna produkuje tej energii mniej. W zależności od wielkości instalacji mamy zróżnicowane poziomy zwrotu :

– przy instalacji do 10 kW za każdą oddaną kWh do sieci przedsiębiorca otrzyma w okresie niższej produkcji 0,8 kWh,

– przy instalacji powyżej 10 kW za każdą oddaną kWh do sieci przedsiębiorca otrzyma w okresie niższej produkcji 0,7 kWh.

Okresem rozliczeniowym jest okres 12 miesięcy.

 

fotowoltaika dla firm

Odliczenia od podatku

Koszty poniesione w związku z budową instalacji fotowoltaicznej przez przedsiębiorstwo podlegają odpisom amortyzacyjnym oraz odliczeniu VAT.
Kwestia odliczenia i interpretacji przepisów podatkowych to zdecydowanie sprawa księgowego jednakże podajemy możliwości w jaki sposób instalacja może być wprowadzona w koszty przedsiębiorstwa:

– instalacja fotowoltaiczna może być zamortyzowana jednorazowo w 100% jeżeli, biorca należy do grupy mikro lub małych przedsiębiorstw i nie wykorzystał limitu pomocy de minimis wynoszących go 50 000 €,

– są interpretacje podatkowe, które mówią, że instalacja fotowoltaiczna zalicza się do rodzaju 669 Klasyfikacji Środków Trwałych czyli „pozostałe urządzenia nie przemysłowe” i wtedy stawka amortyzacyjna wynosi 10%,

– są interpretacje podatkowe, które mówią że instalacja fotowoltaiczna zalicza się do rodzaju 348 Klasyfikacji Środków Trwałych czyli „pozostałe turbozespoły i zespoły prądotwórcze” i wtedy stawka amortyzacyjna wynosi 7%.

Uwaga! podajemy tylko interpretacje podatkowe natomiast ostateczną decyzję dotyczącą klasyfikacji kosztowej instalacji fotowoltaicznej każdy przedsiębiorca podejmuje na własną odpowiedzialność.

Finansowanie zakupu instalacji fotowoltaicznej dla przedsiębiorstw

Występują trzy możliwości finansowania zakupu instalacji fotowoltaicznej:
– gotówkowy/przelew
– kredyt,
– leasing.

Ważne, że oferowane kredyty na Montaż fotowoltaiki to kredyty z bardzo niskim oprocentowaniem tzw. kredyt na OZE. To niskie oprocentowanie wynika z faktu, że często kredyty te są dofinansowywane przez inne instytucje co znacznie zmniejsza końcowe obciążenia finansowe.

Z pewnością interesującą formą finansowania dla firmy jest forma leasingu ponieważ dzięki takiemu rozwiązaniu Firma ma możliwość wprowadzenia raty leasingowej w koszty działalności co jednocześnie obniża podatek dochodowy, a jednocześnie nie wymaga przez Firmę zaangażowania finansowego.

fotowoltaika dla firm radom

Kalkulator raty leasingu

Przedstawione wartości są wartościami szacunkowymi i mogą nieznacznie różnić się od podanych wyliczeń. Kalkulator leasingowy uwzględnia aktualną stawkę WIBOR i przeciętne oprocentowanie stosowane przez firmy leasingowe. Aby poznać najkorzystniejszą oraz najbardziej dokładną kalkulację dotyczącą Twojego leasingu-skontaktuj się z nami.

Fotowoltaika to zdecydowanie inwestycja w przyszłość.
Czerpiąc energię ze słońca dajesz Wyraźny sygnał że nie są Ci obojętne tematy związane z zanieczyszczeniem środowiska i możesz to śmiało wykorzystać w swojej strategii marketingowej.
Instalacja fotowoltaiczna podczas produkcji energii nie wydziela żadnych szkodliwych substancji oraz nie generuje żadnego hałasu. Słońce jest niewyczerpalnym źródłem energii, które zdecydowanie obniży Twoje koszty związane z prowadzoną działalnością.

Dlatego podejmij decyzję już dziś, a nam pozwól zająć się resztą:

 Oferta naszej firmy obejmuje kompleksową realizacja usługi, w której nasz Klient nie martwi się na żadnym etapie o powodzenie zleconego przedsięwzięcia w wariancie najbardziej dla niego korzystnym.

N

Przygotowanie projektu, który dokładnie pokazuje tak ważne w instalacjach fotowoltaicznych zacienienia. Analiza zacienień przy pomcy specjalistycznego oprogramowaniu PVsol i pokazanie rzeczywistych uzysków energetycznych z pracy instalacji.

N

Przygotowanie wyceny oraz specyfikacja użytych elementów: inwertera, paneli oraz optymalizatorów jeśli wymaga tego usytuowanie paneli. Wszystie komponenty certyfikowane.

N

Przedstawienie możliwości uzyskania wszystkich dostepnych dotacji rządowych do wykonania instalacji takich jak: mój prąd, ulga termomodernizacyjna, oraz atrakcyjnego kredytowania z dofinansowaniem lub przygotowania oferty leasingowej.

N

Uzgodnienia dotyczące wykonania w instalacji fotowoltaicznej wyrównania potencjałów lub też wykonania uziemienia.

N

Wykonanie instalacji fotowoltaicznej z należytą starannością oraz zgodnie ze sztuką fotowoltaiki

N

Pomiary parametrów pracy instalacji oraz jej uruchomienie. W ramach wykonania instalacji dokonujemy też konfiguracji falownika (jeśli wybrany falownik ma taką funkcjonalność) z telefonem Klienta. Pozwala to na obserwowanie w jaki sposób pracuje instalacja, jakie są dzienne uzyski energetyczne, jakie są uzyski w skali miesiąca oraz od początku działania instalacji.

N

Przygotowanie i pełnej dokumentacji technicznej oraz złożenie jej u operatora energetycznego. W skład dokumentacji wchodzą: wnioski, opisy techniczne, specyfikacje techniczne użytych elementów zgodne z wytycznymi Unii Europejskiej oraz projekt elektryczny instalacji. Złożone przez nas dokumenty umożliwiają wymianę licznika u Klienta na licznik dwukierunkowy (liczący pobraną energię oraz liczący oddaną energię przez zamontowaną instalację fotowoltaiczną).

N

Przygotowanie dokumentacji dla Klienta w której skład wchodzą: gwarancje na użyte elementy, projekt elektryczny, potwierdzenie złożenia wniosku wraz z dokumentacją u operatora energetycznego oraz wszelkie niezbędne dokumenty przy przekazaniu instalacji do użytku.

N

Wparcie techniczne i serwis gwarancyjny po zakończeniu instalacji

Wybierając naszą firmę macie pewność kompleksowej i rzetelnej obsługi, a przede wszystkim profesjonalnie wykonanej instalacji fotowoltaicznej skrojonej idealnie pod Wasze potrzeby