Materiały filmowe z naszych realizacji

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 9,9 kW, moduły Risen Energy, falownik SolarEdge Gmina Skaryszew

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 31,5 kW, moduły fotowoltaiczne marki DMEGC, falownik SolarEdge, Gmina Zwoleń

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 9,9 kW falownik SolarEdge moduły Encor gmina Kunów

​Instalacja fotowoltaiczna o mocy 6,4 kW moduły Risen Energy falownik Fronius gmina Kowala

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 48 kW moduły Encor falowniki Huawei Gmina Pionki

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 33,5 kW falownik SolarEdge moduły Eco Delta Gmina Stara Błotnica

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 9,3 kW moduły Encor Falownik Huawei Gmina Bałtów

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 5,6 kW falownik Fronius moduły Q.Cells Gmina Radom

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 9,7 kW moduły Encor falownik SofarSolar Gmina Wolanów

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 9,6 kW moduły Eco Delta falownik SolarEdge Gmina Radom

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 9,8 kW falownik Huawei moduły Risen Energy gmina Kowala

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 6,46 kW moduły Risen Energy falownik SofarSolar Gmina Radom

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 9,9 kW falownik SolarEdge, moduły DMEGC, Gmina Radom​

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 5,7 kW, falownik SofarSolar moduły Risen Energy gmina Rdom

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 9,6 kW falownik SofarSolar moduły Encor gmina Kowala​

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 9,8 kW, falownik SolarEdge, moduły Jinko Solar, Gmina Pionki

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 9,6 kW falownik SolarEdge moduły Q.Cells Gmina Radom

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 40 kW falownik SolarEdge moduły Risen Energy Gmina Radom

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 30 kW falownik SofarSolar moduły Risen Energy gmina Radom

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 9,5 kW falownik SolarEdge, moduły Jinko Solar, Gmina Radom

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 6,4 kW moduły Risen Energy falownik SofarSolar gmina Ostrowiec Świętokrzyski

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 6,1 kW, falownik SolarEdge moduły Jinko Gmina Radom

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 5,7 kW falownik SofarSolar moduły Encor gmina Radom

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 5,4 kW falownik Fronius moduły Encor Gmina Wolanów

​Instalacja fotowoltaiczna o mocy 6,5 kW falownik Fronius moduły Q.Cells Gmina Skaryszew

Instalacja o mocy 9,9 kW falownik SolarEdge moduły Q.Cells gmina Radom

Instalacja o mocy 9,9 kW falownik SolarEdge moduły Q.Cells Gmina Lublin

Instalacja o mocy 8,5 kW falownik SolarEdge moduły Q.Cells Gmina Radom

Instalacja o mocy 7,7 kW moduły Q.Cells falownik Fronius Gmina Radom

Instalacja o mocy 7 kW falownik SolarEdge moduły Q.Cells Gmina Izabelin

Instalacja o mocy 6 kW falownik SolarEdge moduły Q.Cells Gmina Kowala

Instalacja o mocy 5,7 kW moduły Q.Cells falownik SofarSolar Gmina Radom

Instalacja o mocy 5 kW falownik Fronius moduły Q.Cells Gmina Radom

Instalacja o mocy 9,7 kW, Moduły Bruk-Bet, Falownik SofarSolar

Gmina Radom Instalacja o mocy 7,10 KW Falownik Huawei Moduły Q.Cells gmina Pionki

Instalacja o mocy 5,36 kW panele Q.Cells falownik SolarEdge Gmina Wierzbica

Instalacja o mocy 5,28 kW Falownik SofarSolar panele Q.Cells Gmina Kowala

Instalacja o mocy 5,28 kW falownik Fronius moduły Q.Cells gmina Jasieniec

Instalacja o mocy 5 kW falownik SofarSolar panele Risen Energy gmina Skaryszew

Instalacja o mocy 9,9 kW falownik SofarSolar moduły Q.Cells gmina Skaryszew

Instalacja o mocy 8,165 kW falownik SolarEdge moduły Q.Cells gmina Skaryszew

Instalacja o mocy 8,16 kW falownik SolarEdge moduły Q.Cells Radom

Instalacja o mocy 6,03 kW moduły Risen Energy Falownik SofarSolar Gmina Gózd

Instalacja o mocy 5,36 kW falownik SolarEdge moduły Q.Cells gmina Skaryszew

Instalacja o mocy 5,025 kW Falownik Fronius Moduły Q.Cells Radom

Instalacja o mocy 6,3kW Moduły-Q.Cells Q.Peak Duo Inwerter-SolarEdge Gmina Radom

Instalacja o mocy 7,7kW Moduły-Q.Cells Q.Peak Duo Inwerter-Fronius Gmina Radom

Instalacja o mocy 6,03kW Moduły-Q.Cells Q.Peak Duo Inwerter-SolarEdge Gmina Jedlińsk

Instalacja o mocy 6,3kW Moduly-Q.Cells Q.Peak Duo Inwerter-SolarEdge Gmina Skaryszew

Instalacja o mocy 6,7 kW Moduly-Q.Cells Q.Peak Duo Inwerter-SofarSolar Gmina Radom

Instalacja o mocy 7,7 kW moduły Qcells Q Peak Duo, Inwerter Sofar Solar Gmina Jasieniec

Instalacja o mocy 10,2kW moduły Qcells Q Peak Duo, inwerter Solar Edge Gmina Radom

Instalacja o mocy 5,4 kW, Q cells Q peak duo inwerter Fronius Symo, Gmina Zakrzew

nstalacja o mocy 6,2kW Moduly-Risen Energy Inwerter-Fronius

Instalacja o mocy 6 kW Gmina Radom, Falownik Fronius Symo, moduły Q.Cells

Instalacja o mocy 4,34 kW; Gmina Borkowice, Falownik Fronius Symo, Moduły Risen Energy

Instalacja o mocy 9,9kW Moduly-Q.Cells Q.Peak Duo Inwerter-Fronius

Instalacja o mocy 15,75 kW Inwerter Fronius Symo Moduły Q.CELLS

Instalacja o mocy 9,9 kW, Falownik Sofar, Moduły Risen Energy

Instalacja o mocy 3,96 kW, Falownik Sofar Solar, Moduły Risen Energy

Instalacja o mocy 3,5kW Moduly-Q.Cells Q.Peak Duo Inwerter-SofarSolar Gmina Sandomierz

​Instalacja o mocy 5,2kW moduły-Risen Energy Inwerter-SofarSolar Gmina Radom

Instalacja o mocy 5,6kW moduły-Q.Cells Q.Peak Inwerter-Fronius Gmina Radom

Instalacja o mocy 5,2kW moduły-Q,Cells Q.Peak Duo Inwerter-SofarSolar Gmina Radom

Instalacja o mocy 9,8kW moduły-Risen Energy Inwerter-SofarSolar Gmina Przysucha

Instalacja o mocy 5,5kW moduły-Q,Cells Q.Peak Duo Inwerter-SofarSolar Gmina Radom

Instalacja o mocy 9,7kW moduły-Q,Cells Q.Peak w wersji Full Black Inwerter-SolarEdge Gmina Radom

Instalacja o mocy 7,3kW Moduły-Q.Cells Q.Peak Duo Inwerter-SofarSolar Gmina Radom

Instalacja o mocy 5,4kW Moduły-Q.Cells Q.Peak Duo Inwerter-SofarSolar Gmina Radom

Instalacja o mocy 7,4kW Moduły-Q.Cells Q.Peak Inwerter-SofarSolar Gmina Gózd

Instalacja o mocy 4,5kW Moduły-Q.Cells Q.Peak Inwerter-SolarEdge Gmina Łazy

Instalacja o mocy 6,2kW Moduły-Q.Cells Q.Peak Duo Inwerter-SofarSolar Gmina Radom

Instalacja o mocy 5,8W Moduły-Q.Cells Q.Peak Duo Inwerter-SofarSolar Gmina Kowala

Instalacja o mocy 4,8kW Moduły-Q.Cells Q.Peak Duo Inwerter-SofarSolar Gmina Zakrzew

Instalacja o mocy 6,2kW Moduły-Q.Cells Q.Peak Duo Inwerter-SolarEdge Gmina Zakrzew

Instalacja o mocy 9,9kW Moduły-Q.Cells Q.Peak Duo Inwerter-SolarEdge Gmina Zakrzew

Instalacja o mocy 5,8kW Moduły-Risen Energy Inwerter-Fronius Gmina Skaryszew

Instalacja o mocy 6,1kW Moduły-Risen Energy Inwerter-SofarSolar Gmina Radom

Instalacja o mocy 4,8kW Moduly-Q.Cells Q.Peak Duo Inwerter-SofarSolar Gmina Radom

Instalacja o mocy 4,8kW Moduly-Q.Cells Q.Peak Duo Inwerter-SofarSolar Gmina Radom

Instalacja o mocy 6,2kW Moduły-Q.Cells Q.Peak Full Black Inwerter-SofarSolar Gmina Skaryszew

Instalacja o mocy 6,9kW Moduły-Q.Cells Q.Peak Duo Inwerter-SolarEdge Gmina Gózd

Instalacja o mocy 6,9kW Moduly-Q.Cells Q.Peak Duo Inwerter-SofarSolar Gmina Wolanów

Instalacja o mocy 4,3kW Moduły-Risen Energy Inwerter-SofarSolar Gmina Skaryszew

Instalacja o mocy 4,34kW Moduły-Risen Energy Inwerter-Fronius Gmina Zakrzew

Instalacja o mocy 3,1kW Moduły-Risen Energy Inwerter-SofarSolar Gmina Przytyk

Instalacja o mocy 5,5kW Moduły-Q.Cells Q.Peak Duo Inwerter-Fronius Gmina Radom

Instalacja o mocy 6,6kW Moduły-Risen Energy Inwerter-Fronius Gmina Jedlińsk

Instalacja o mocy 5,3kW Moduły-Q.Cells Q.Peak Duo Inwerter-Fronius Gmina Iłża

Instalacja o mocy 5kW Moduły-Risen Energy Inwerter-SolarEdge Gmina Kowala

 

 6,3kW Moduły-Q.Cells Q.Peak Duo Inwerter-Fronius Gmina Radom

Instalacja o mocy 6,21kW Moduły-Q.Cells Q.Peak Duo Inwerter-Sofarsolar Gmina Kozienice

Instalacja o mocy 6,21kW moduły-Q.Cells Q.Peak Duo Inwerter-Sofarsolar Gmina Gózd

Instalacja o mocy 6,21kW Moduły-Q.Cells Q.Peak Dou Inwerter-Fronius Gmina Jastrzębia

Instalacja o mocy 6,0kW moduły-Q.Cells Q.Peak Full Black Inwerter-Sofarsolar Gmina Radom

Instalacja o mocy 5,5kW moduły-Q.Cells Q.Peak Duo Inwerter-Sofarsolar Gmina Jedlnia-Letnisko

Instalacja o mocy 9,7kW, moduły-Q.Cells, full black, inwerter-Sofarsolar, gmina Wolanów

Instalacja o mocy 9,76kW moduły-Risen Energy inwerter-Fronius Symo – gmina Jastrzębia

Instalacja o mocy 4,83kW moduły-Q.Cells Q.Peak inwerter-SofarSolar gmina Zakrzew

Instalacja o mocy 9,28kW moduły-Risen Energy inwerter-Sofarsolar Radom

 

Instalacja o mocy 6,21kW moduły-Q.Cells Q.Peak inwerter-Sofarsolar Radom

 

Instalacja o mocy 5,185kW moduły-Risen Energy inwerter-Fronius gmina Gózd

 

Instalacja o mocy 5,185kW moduły-Risen Energy inwerter-Fronius gmina Gózd

Instalacja o mocy 4,65kW moduły-Q.Cells Q.Peak inwerter-Fronius Radom

Instalacja o mocy 4,14kW moduły-Q.Cells Q.Peak z optymalizatorami mocy inwerter-Solaredge Radom

Instalacja o mocy 4,14kW moduły-Q.Cells Q.Peak z optymalizatorami mocy inwerter-Solaredge Radom

Moc instalacji 5,5 kW. Panele z optymalizatorami. Gózd

Moc instalacji 5,5 kW. Panele Q-Cells 285 W, p. Sołtyków

Moc instalacji 4,8 kW. Panele Q-Cells 345 W, p. Zbrosza Duża

Moc instalacji 6,84 kW. Panele Q Cells 285 W, polikrystaliczne. Boska-Wola

Moc instalacji 2,6 kW. Panele monokrystaliczne Q Cells 285 W. Radom

Moc instalacji 3,64 kW. Panele Risen 280W. Radom

Moc instalacji 4,48 kW. Panele Risen 280W. Radom

Moc instalacji 4,5 kW. Panele Q-Cells 345W. Falownik Solar-edge z optymalizatorami. Radom

Moc instalacji 4,3 kW. Panele Q Cells 345W, monokrystaliczne. Radom

Moc instalacji 8,1 kW. Panele Risen 280W, polikrystaliczne. Radom

Moc instalacji 5,7 kW. Panele Q Cells 345W, monokrystaliczne. Radom

Moc instalacji 3 kW. Panele polikrystaliczne Risen 280W. Jedlnia -Letnisko

Moc instalacji 4,8 kW. Panele Risen 345 W, p. Jedlnia

Moc instalacji 5,7 kW. Panele Q Cells 285 W, p. Boska Wola

Moc instalacji 7 kW, Radom