Dotacje na instalacje fotowoltaiczne

Odnawialne źródła energii, a w szczególności fotowoltaika w ostatnim czasie uzyskały bardzo szeroką akceptację państwową w zakresie dofinansowania instalacji.

dotacje do fotowoltaiki radom
dotacje na fotowoltaike radom

W przypadku osób fizycznych występują dwa źródła dofinansowania:

Program Mój Prąd 3.0

W dniu 01.07.2021 wystartował kolejny już 3 nabór wniosków do rządowego programu Mój Prąd.
Zgodnie z założeniami ma on potrwać do 22.12.2021 r. lub do wyczerpania środków.

Pomimo zapowiedzi tak naprawdę w głównych założeniach programu zmieniło się niewiele.

– Dalej program przeznaczony jest dla osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby. Osoby te muszą mieć zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej.
– Moc instalacji od 2 – 10 KW
– dotacja maksymalnie do 50% kosztów kwalifikowanych

To co się zmieniło – niestety nie ucieszyło osób, które planowały podjąć decyzję o montażu własnej elektrowni jak również tych, którzy zamontowali mikroinstalację w pierwszym półroczu 2021r.

Zmieniła się przede wszystkim kwota dofinansowania. Obecnie wnioskujący mogą liczyć na wsparcie w wysokości 3000,00 zł, a nie tak jak to było w poprzednich naborach 5000,00 zł.

Ważną informację jest również budżet programu, który został określony na 534.000,00 zł.

Łatwo policzyć że program obejmie swoim zakresem 178.000 mikroinstalacji.

 

Okres kwalifikowania kosztów został określony od 01.02.2020 r. do 31.12.2023 r.

Wnioski w dalszym ciągu składane są tylko w sposób elektroniczny za pomocą Generatora Wniosków o Dofinansowanie znajdującego się na stronach NFOŚiGW. Aby złożyć wniosek należy posiadać profil zaufany bądź tzw. e-dowód.

Ciężko powiedzieć na jak długo wystarczy pieniędzy w 3 naborze ale to okaże się według nas bardzo niedługo.

Na realizację szumnych zapowiedzi dotyczących wsparcia magazynów energii i ogólnie urządzeń zwiększających tzw. auto konsumpcję przyjdzie nam jeszcze poczekać do kolejnej edycji programu Mój Prąd 4.0.

Niezależnie od rozwoju sytuacji nasi klienci mogą liczyć na każdą pomoc w zakresie uzyskania dofinansowania

dotacje do fotowoltaiki radom

„Ulga Termomodernizacyjna”

Dzięki Uldze Termomodernizacyjnej, której Klient może wprowadzić w koszty uzyskania przychodu do rozliczenia rocznego PIT koszt instalacji fotowoltaicznej pomniejszonej o dotację z tytułu programu „Mój Prąd” czyli o kwotę jaką odliczył do 5000 zł.
Przykładowo: jeżeli zapłacicie za instalację 20 000 zł brutto i uzyskacie dotację w wysokości 5000 zł z programu „Mój Prąd” to wtedy do kosztów uzyskania przychodu możecie zaliczyć – wprowadzić kwotę 15 000 zł i odliczyć ją od podatku jaki płacicie do fiskusa. Maksymalna kwota instalacji do odliczenia nie może przekraczać kwoty 53 000 zł i może być odliczona maksymalnie do sześciu lat jeżeli oczywiście w jednym lub dwóch latach nie będziecie w stanie odliczyć tej instalacji od podatku. Trzeba pamiętać o tym, że bez względu na to czy klient zlecił wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu czy na gruncie koło domu to każda z tych instalacji będzie obciążona 8% podatkiem VAT (osoby fizyczne).

UWAGA! Skorzystać z dotacji mogą tylko właściciele lub współwłaściciele nieruchomości gdy instalacja fotowoltaiczna wykonana jest na budynku lub na ich posesji.

W przypadku przedsiębiorców występują uwarunkowania podatkowe:

Firmy odliczyć mogą koszt instalacji fotowoltaicznej w  zakresie amortyzacyjnym oraz pełną kwotę podatku VAT, który w przypadku firm wynosi 23%.
Kwestia odliczenia i interpretacji przepisów podatkowych to zdecydowanie sprawa księgowego jednakże podajemy możliwości w jaki sposób instalacja może być wprowadzona w koszty przedsiębiorstwa:

N

instalacja fotowoltaiczna może być zamortyzowana jednorazowo w 100% jeżeli, biorca należy do grupy mikro lub małych przedsiębiorstw i nie wykorzystał limitu pomocy de minimis wynoszących go 50 000 €,

N

są interpretacje podatkowe, które mówią, że instalacja fotowoltaiczna zalicza się do rodzaju 669 Klasyfikacji Środków Trwałych czyli „pozostałe urządzenia nie przemysłowe” i wtedy stawka amortyzacyjna wynosi 10%,

N

są interpretacje podatkowe, które mówią że instalacja fotowoltaiczna zalicza się do rodzaju 348 Klasyfikacji Środków Trwałych czyli „pozostałe turbozespoły i zespoły prądotwórcze” i wtedy stawka amortyzacyjna wynosi 7%.

fotowoltaika radom dotacje

UWAGA! Podajemy tylko interpretacje podatkowe natomiast ostateczną decyzję dotyczącą klasyfikacji kosztowej instalacji fotowoltaicznej każdy przedsiębiorca podejmuje na własną odpowiedzialność.

Wybierając naszą firmę macie pewność kompleksowej i rzetelnej obsługi, a przede wszystkim profesjonalnie wykonanej instalacji fotowoltaicznej skrojonej idealnie pod Wasze potrzeby