Dotacje na instalacje fotowoltaiczne

Odnawialne źródła energii, a w szczególności fotowoltaika w ostatnim czasie uzyskały bardzo szeroką akceptację państwową w zakresie dofinansowania instalacji.

dotacje do fotowoltaiki radom
dotacje na fotowoltaike radom

W przypadku osób fizycznych występują dwa źródła dofinansowania:

Program Mój Prąd 4.0

 

1. Wnioskodawcami są osoby fizyczne, które wytwarzają energię elektryczną na własne potrzeby. Konieczne jest zawarcie kompleksowej umowy regulującej kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji (lub umowę sprzedaży energii elektrycznej).

2. Dla Grantobiorców (Wnioskodawców) rozliczających się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie tzw. net-billing oraz dla Grantobiorców (Wnioskodawców) rozliczających się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy nie skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej, pod warunkiem przejścia na system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej tzw. net-billing, wysokość dofinansowania w formie dotacji wynosi:

  • W przypadku zgłoszenia do dofinansowania tylko mikroinstalacji PV – kwota dofinansowania wyniesie do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 6 tys. zł;
  • W przypadku zgłoszenia do dofinansowania mikroinstalacji PV wraz z elementem dodatkowym dofinansowanie wyniesie:
    – do mikroinstalacji PV do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 7 tys. zł;
    – do magazynu energii do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 16 tys. zł;
    – do magazynów ciepła do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 5 tys. zł;
    – do systemu EMS / HEMS do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 3 tys. zł;
  • 3. Dla Grantobiorców (Wnioskodawców) rozliczających się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej m.in. z programu Mój Prąd (w poprzednich naborach)pod warunkiem przejścia na system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej tzw. net-billing, wysokość dofinansowania w formie dotacji wynosi:
  • dla mikroinstalacji PV dla której zakupiony i zamontowany zostanie co najmniej jeden dodatkowy element wskazany w punktach poniżej, do 50% kosztów kwalifikowanych (wpisanych w wypłaconym już wniosku) nie więcej niż 3 tys. zł;
    – do magazynu energii do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 16 tys. zł;
    – do magazynów ciepła do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 5 tys. zł;
    – do systemu EMS / HEMS do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 3 tys. zł;

Nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego Mój Prąd Część 1) Program Mój Prąd na lata 2021 – 2023 (MP4) trwający od dnia 15.04.2022 r. został przedłużony do 31.03.2023 r.

dotacje do fotowoltaiki radom

„Ulga Termomodernizacyjna”

Dzięki Uldze Termomodernizacyjnej, której Klient może wprowadzić w koszty uzyskania przychodu do rozliczenia rocznego PIT koszt instalacji fotowoltaicznej pomniejszonej o dotację z tytułu programu „Mój Prąd” czyli o kwotę jaką odliczył do 5000 zł.
Przykładowo: jeżeli zapłacicie za instalację 20 000 zł brutto i uzyskacie dotację w wysokości 5000 zł z programu „Mój Prąd” to wtedy do kosztów uzyskania przychodu możecie zaliczyć – wprowadzić kwotę 15 000 zł i odliczyć ją od podatku jaki płacicie do fiskusa. Maksymalna kwota instalacji do odliczenia nie może przekraczać kwoty 53 000 zł i może być odliczona maksymalnie do sześciu lat jeżeli oczywiście w jednym lub dwóch latach nie będziecie w stanie odliczyć tej instalacji od podatku. Trzeba pamiętać o tym, że bez względu na to czy klient zlecił wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu czy na gruncie koło domu to każda z tych instalacji będzie obciążona 8% podatkiem VAT (osoby fizyczne).

UWAGA! Skorzystać z dotacji mogą tylko właściciele lub współwłaściciele nieruchomości gdy instalacja fotowoltaiczna wykonana jest na budynku lub na ich posesji.

W przypadku przedsiębiorców występują uwarunkowania podatkowe:

Firmy odliczyć mogą koszt instalacji fotowoltaicznej w  zakresie amortyzacyjnym oraz pełną kwotę podatku VAT, który w przypadku firm wynosi 23%.
Kwestia odliczenia i interpretacji przepisów podatkowych to zdecydowanie sprawa księgowego jednakże podajemy możliwości w jaki sposób instalacja może być wprowadzona w koszty przedsiębiorstwa:

N

instalacja fotowoltaiczna może być zamortyzowana jednorazowo w 100% jeżeli, biorca należy do grupy mikro lub małych przedsiębiorstw i nie wykorzystał limitu pomocy de minimis wynoszących go 50 000 €,

N

są interpretacje podatkowe, które mówią, że instalacja fotowoltaiczna zalicza się do rodzaju 669 Klasyfikacji Środków Trwałych czyli „pozostałe urządzenia nie przemysłowe” i wtedy stawka amortyzacyjna wynosi 10%,

N

są interpretacje podatkowe, które mówią że instalacja fotowoltaiczna zalicza się do rodzaju 348 Klasyfikacji Środków Trwałych czyli „pozostałe turbozespoły i zespoły prądotwórcze” i wtedy stawka amortyzacyjna wynosi 7%.

fotowoltaika radom dotacje

UWAGA! Podajemy tylko interpretacje podatkowe natomiast ostateczną decyzję dotyczącą klasyfikacji kosztowej instalacji fotowoltaicznej każdy przedsiębiorca podejmuje na własną odpowiedzialność.

Wybierając naszą firmę macie pewność kompleksowej i rzetelnej obsługi, a przede wszystkim profesjonalnie wykonanej instalacji fotowoltaicznej skrojonej idealnie pod Wasze potrzeby