Aktualności

 

Obowiązek zgłoszenia wymiany źródła ciepła na nowe!

Każdy kto wymienił źródło ciepła na nowe ma obowiązek bezzwłocznego zgłoszenia tego faktu do Urzędu Gminy lub Miasta stosownie z miejscem zamieszkanie poprzez wypełnienie deklaracji, której wzór można znaleźć bezpośrednio na stronach urzędów. Dodatkowo deklaracje powinny złożyć osoby, które zainstalowały źródło ciepła w nowopowstającym budynku- mają na to 14 dni od pierwszego uruchomienia. Powyższy obowiązek wynika z Programu Ochrony Powietrza, który ma na celu poprawę stanu powietrza w...

czytaj dalej

Co to jest system ZONE. Kto i co do niego trafia

Trwają prace nad Projektem Zintegrowanego Systemu Ograniczania Niskiej Emisji (ZONE), którego nierozerwalną częścią jest Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB). To tam trafiają informacje na temat źródeł ciepła, które są pozyskiwane z deklaracji przedstawianych przez właścicieli lub zarządców budynków. Efektem tych działań ma być poprawa jakość powietrza w Polsce. ZONE ma dostarczyć optymalnych danych, które pozwolą oszacować stan powietrza w Polsce. To umożliwi wdrożenie w całym...

czytaj dalej

Mój prąd 5.0- na co zwrócić uwagę chcąc skorzystać z dofinansowania

Do dofinansowania w ramach programu kwalifikowane są zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy 2–10 kW. Dotację można otrzymać także na montaż magazynów ciepła, Minimalna pojemność magazynu ciepła to 20 dm3. Ponadto wniosek o dotację w Moim Prądzie 5.0 może dotyczyć magazynów energii elektrycznej o minimalnej pojemności 2 kWh, a także systemów zarządzania energią Nowa edycja Mojego Prądu obejmuje też wsparcie zakupu i montażu pomp ciepła: pomp ciepła powietrze-woda, pomp ciepła...

czytaj dalej

Co zmienią ceny godzinowe w systemie rozliczeń prosumentów?

Sposób rozliczeń prosumentów w net-billingu zostanie zmieniony w połowie przyszłego roku. Podstawą rozliczeń za energię wprowadzoną do sieci stanie się średnia godzinowa cena energii – a nie stosowana obecnie średnia cena z poprzedniego miesiąca (zgodnie z indeksem RCEm). Jak zmiana sposobu wyliczania ceny wpłynie na opłacalność oddawania do sieci niewykorzystanych na miejscu przez prosumentów nadwyżek energii? IEO prognozuje, że po odejściu od „mrożenia” cen energii w systemie net-billing nie...

czytaj dalej

“Moja Woda 2023” zapowiadany jest na czwarty kwartał

Dotacje mają dotyczyć przedsięwzięć, dzięki którym wody opadowe zostaną zatrzymane w obrębie nieruchomości objętej przedsięwzięciem. W efekcie wody opadowe i roztopowe nie będą odprowadzane poza jej teren (np. do sieci kanalizacyjnej, rowów odwadniających odprowadzających wody poza teren nieruchomości, na sąsiadujące ulice, place, itp.). Celem programu jest ochrona zasobów wodnych poprzez zwiększenie retencji na terenie posesji przy budynkach jednorodzinnych oraz wykorzystanie zmagazynowanych...

czytaj dalej

Mój Prąd 5.0 – uruchomiony!

W dniu 22.04.2023 została uruchomiona 5 edycja Programu Mój Prąd, który rozszerzono o dodatkowe elementy. Program skierowano do prosumentów, którzy na dzień składania wniosku posiadają przyłączoną mikroinstalację fotowoltaiczną o mocy od 2 kWh do 10 kWh i rozliczają się za wyprodukowaną energię elektryczną w systemie net – billing.  W ramach PPMP5 beneficjenci mogą otrzymać bezzwrotną dotację nawet w wysokości do 58 tys. zł Główne warunki programu: Okres kwalifikowalności- wszystkie koszty...

czytaj dalej

W dniu 17.03.2023 r. czwarty nabór (MP4) wniosków o dofinansowanie w programie priorytetowym „Mój Prąd” ZOSTAŁ ZAMKNIĘTY

W dniu 17.03.2023 r. czwarty nabór (MP4) wniosków o dofinansowanie w programie priorytetowym „Mój Prąd” ZOSTAŁ ZAMKNIĘTY z powodu wyczerpania się budżetu przewidzianego na wypłaty dotacji. Jednak zapowiedziano kolejny nabór wniosków w programie „Mój Prąd 5.0”. Maksymalna kwota dofinansowania wyniesie 58 tys. zł. Program „Mój Prąd” rozszerzony zostanie o dofinansowanie do zakupu powietrznych i gruntowych pomp ciepła oraz kolektorów słonecznych na ciepłą wodę. Dzięki temu program będzie...

czytaj dalej

CEEB- obowiązek zgłoszenia posiadanego pieca lub jego wymiany

1 lipca 2021 roku ruszyło zbieranie danych do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Celem stworzenia centralnej bazy (tj. CEEB) jest poprawa jakości powietrza – likwidacja głównej przyczyny zanieczyszczeń – emisji substancji powodujących smog. CEEB będzie ważnym narzędziem wspierającym wymianę starych kotłów grzewczych, będzie również miejscem gdzie dostępne będą informacje na temat wszystkich programów finansowania wymiany pieców. W związku z powyższym właściciele i zarządcy domów mają...

czytaj dalej

Mój Prąd 4.0 WAŻNE!

1. PRZELICZENIE DOFINANSOWANIA DLA WNIOSKÓW JUŻ WYPŁACONYCH Dla wypłaconych już wniosków koszty kwalifikowane zostaną ponownie przeliczone względem nowego poziomu dofinansowania i jeżeli przysługiwać będzie zwiększony poziom dofinansowania (zgodnie z formułą do 50% kosztów kwalifikowanych) wypłacona zostanie różnica pomiędzy otrzymaną dotacją a dotacją jaką otrzymałby Wnioskodawca po zmianie poziomu dofinansowania. Do wypłaty zwiększonego dofinansowania konieczna będzie ZGODA WNIOSKODAWCY –...

czytaj dalej