Trwają prace nad Projektem Zintegrowanego Systemu Ograniczania Niskiej Emisji (ZONE), którego nierozerwalną częścią jest Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB). To tam trafiają informacje na temat źródeł ciepła, które są pozyskiwane z deklaracji przedstawianych przez właścicieli lub zarządców budynków. Efektem tych działań ma być poprawa jakość powietrza w Polsce.
ZONE ma dostarczyć optymalnych danych, które pozwolą oszacować stan powietrza w Polsce. To umożliwi wdrożenie w całym kraju kompleksowych rozwiązań proekologicznych oraz kształtowanie krótko i długofalowej polityki niskoemisyjnej. Celem ZONE ma być:

  • wsparcie procesów pozyskiwania środków publicznych na wymianę/likwidację źródeł ciepła lub termomodernizację budynków;
  • poprawa wydajności i ujednolicenie standardów w zakresie monitoringu środowiska i kontroli budynków, w których eksploatowane są źródła ciepła na poziomie centralnym.

W ramach ZONE powstaną 4 e-usługi:

  • usługa zapisz się do wykazu osób uprawnionych;
  • usługa zamów przegląd kominiarski;
  • usługa zamów inwentaryzację budynku;
  • obsługa CEEB*.

CEEB (Centralna Ewidencja Emisyjności budynków) to cyfrowa ewidencja źródeł ciepła, budowana na podstawie informacji pozyskiwanych z deklaracji właścicieli lub zarządców budynków. Dzięki CEEB olbrzymi wpływ na czystość powietrza będą mieli sami obywatele, którzy będą mogli skorzystać z dedykowanych przydatnych e-usług.