Rodzaje pomp ciepła

Pompa typu Split

Składa się z jednostki wewnętrznej montowanej w pomieszczeniu i zewnętrznej stojącej poza domem. Obie jednostki są połączone instalacją miedzianą w której jest czynnik transportujący energię poprzez sprężanie i rozprężanie tego czynnika. Jednostka zewnętrzna przypomina jednostkę klimatyzacyjną to tu znajduje się wymiennik czyli chłodnica, sprężarka i wentylator. Konieczne do montażu są uprawnienia F-Gaz wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego do montażu tego typu pomp.

pompa ciepła radom fotowolt

Pompa typu Monoblok

W tym przypadku wszystkie elementy jakie występują w jednostce typu Split są w jednej obudowie i cała jednostka jest ustawiana na zewnątrz ogrzewanego pomieszczenia (domu). Do środka domu są wprowadzone rury w jednej płynie podgrzana woda (lub glikol), a w drugiej wychłodzona po oddaniu ciepła. Przy tego rodzaju pompach istnieje możliwość zamarznięcia cieczy i uszkodzenia wymiennika ale tylko w przypadku braku zasilania i przerwania procesu termodynamicznego. Sprężarka nie będzie działała bez zasilania (brak prądu). Jest kilka metod by w takim przypadku ustrzec się przed uszkodzeniem. Można założyć pompę która ma zabezpieczenia przeciwko zamarznięciu wewnątrz, można założyć specjalne zawory antyzamrożeniowe lub zamienić wodę w układzie na glikol. W przypadku glikolu konieczne jest zastosowanie wymiennika ciepła glikol/woda.

pompa ciepła monoblock radom