Nabór wniosków o dotacje dla prosumentów w piątej edycji programu Mój Prąd został zamknięty na tydzień przed zaplanowanym terminem zakończenia przyjmowania wniosków. Powodem jest wyczerpanie udostępnionej alokacji.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował o zamknięciu naboru wniosków o dotacje dla prosumentów w programie Mój Prąd 5.0. Chociaż nabór był zaplanowany do 22 grudnia br., to został zakończony wcześniej. Powodem jest wyczerpanie środków przewidzianych na wypłatę dofinansowania.
Ostatnio w programie było składanych w ciągu dnia po około 500-700 wniosków o dotacje. Do poniedziałku 11 grudnia w programie złożono już łącznie ponad 88,1 tys. wniosków na łączną kwotę dofinansowania 924,5 mln zł, podczas gdy całkowita pula dotacji wynosiła 950 mln zł.
Wśród przyjętych aplikacji ponad 88,1 tys. wniosków dotyczyło dotacji na fotowoltaikę, ponad 15,2 tys. – na pompę ciepła, ponad 9,3 tys. – na magazyny energii elektrycznej, ponad 5,2 tys. – na magazyny ciepła, ponad 4,1 tys. – na domowe systemy zarządzania energią. Jedynie 179 wniosków uwzględniało kolektory słoneczne.
Będzie kolejny nabór.
Teraz budżet programu został wyczerpany, jednak NFOŚiGW zasygnalizował plany przygotowania kolejnej edycji Mojego Prądu.