Bardzo często klienci zamierzający założyć własną elektrownię lub Ci, którzy zrobili to w ostatnich tygodniach i czekają na przyłączenie do sieci pytają nas czy zdążą złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach programu Mój Prąd 3.0 i odzyskać przynajmniej część poniesionych kosztów.
Przypominamy, że od uruchomienia 3 naboru wniosków od 01.07.2021 jest to kwota 3 tys. złotych, a nie 5 tys. jak było dotychczas.

Budżet programu na ten rok to 534.000,00 zł czyli dofinansowanie uzyska 178.000 nowych prosumentów.

Z najnowszych wiadomości zamieszczonych na portalu Globenergia.pl – dowiadujemy się, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podaje dane na dzień 08.08.2021. Do tego dnia złożono 99600 wniosków a średnio dziennie składanych jest ok 2500 nowych wniosków.

Według tych danych można przypuszczać że trzeci nabór wniosków zostanie zamknięty w pierwszej połowie września. Na chwilę obecną nie ma w planach zwiększenia budżetu programu.

Z ciekawych informacji możemy również dowiedzieć się, że minimalny okres procedowania wniosków złożonych w ramach 3 naboru to 3 miesiące.

Decydując się w tej chwili na montaż instalacji – praktycznie nie ma już szans skorzystać z dofinansowania. Na przyłączenie mikroinstalacji do sieci czeka się ok 30 dni od złożenia dokumentów u Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz przynajmniej w przypadku PGE ok 1-2 tyg na zaświadczenie niezbędne do złożenia wniosku.

Warto jednak pamiętać, że planowana jest kolejna edycja programu Mój Prąd 4.0 i jeżeli jego zasady na to pozwolą to Ci, którzy nie zdążą złożyć wniosku w tym roku, będą to mogli zrobić w przyszłym.