Jest on skierowany do gospodarstw domowych ogrzewanych za pomocą energii elektrycznej w tym pomp ciepła. Osoby, które chciałyby się ubiegać o powyższe świadczenie muszą złożyć odpowiedni wniosek w Urzędzie Gminy lub poprzez platformę ePUAP. Jednak należy pamiętać o tym, że przysługuje on jedynie osobą które zgłosiły wcześniej źródło ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków- fakt ten będzie kontrolowany przez Urzędników.

Dodatek elektryczny niestety nie przysługuje gospodarstwom domowych, które korzystają z paneli fotowoltaicznych, podobnie jeżeli złożono formularz o dodatek do innego rodzaju opału.

Jeżeli osoba posiada kilka budynków pod różnymi adresami, dodatek należy się jedynie na jeden z nich.

Dodatek elektryczny to jednorazowe świadczenie, które może wynosić odpowiednio:

  • 1000 zł dla gospodarstw domowych, których zużycie energii elektrycznej za rok 2021 i wynosi do 5 MWh;

  • 1500 zł w sytuacji, gdy roczne zużycie prądu przekracza 5 MWh.

Nabór wniosków dla osób zainteresowanych dodatkiem do prądu będzie odbywał się od 01.12.2022 do 01.02.2023