Program „Mój Prąd” to finansowane przez Skarb Państwa dopłaty do montażu instalacji fotowoltaicznych dla gospodarstw domowych. Dofinansowanie jednej instalacji i montażu dla osoby fizycznej wyniesie maksymalnie 50% wartości inwestycji, ale kwotowo nie może przekroczyć progu 5000 zł. Pod uwagę brane są instalacje z przedziału o mocy 2–10 kW.

W koszty inwestycyjne wliczają się składowe do wykonania montażu: panele, falowniki, okablowanie, a także usługa montażowa – a więc i konieczne oprzyrządowanie. Dofinansowanie następuje w formie dotacji. Aby dostać wsparcie, projekt nie może zostać ukończony, inaczej mówiąc – przyłączony do sieci dystrybutora przed ogłoszeniem naboru. Musi jednak zostać zakończony w momencie składania wniosku o dofinansowanie. Zgodnie z opublikowaną w 25 lipca 2019, informacją Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowanie przysługiwać będzie w przypadku poniesienia kosztów na instalację fotowoltaiczne począwszy od 23 lipca 2019 roku. Aby skorzystać z dofinansowania, należy przedstawić datę na rachunku imiennym lub potwierdzeniem przelewu. Aby uzyskać dofinansowanie należy pamiętać, że inwestycja nie może zostać rozpoczęta wcześniej niż przed ogłoszeniem naboru wniosków, jednak musi zostać uznana za zakończoną w momencie składania wniosku. Wniosek składamy osobiście lub elektronicznie w placówce Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za zakończoną instalację organ przyjmuje fakt w którym: opłacono i zainstalowano panele; podpisano dwukierunkową umowę z dystrybutorem energii; zainstalowano licznik dwukierunkowy.

Inwestycja w panele słonecznie to nie tylko oszczędność kosztów w przyszłości, ale również zadbanie o czystsze powietrze w mocno zanieczyszczonej Polsce.