Ustalenie wielkości planowanej instalacji fotowoltaicznej jest bardzo istotnym elementem. Należy możliwie najdokładniej oszacować zużycie prądu w danym okresie czasu. Jeżeli instalacja będzie za mała do naszych potrzeb – to niedobory energii będziemy musieli kupować z sieci, a to spowoduje wydłużenie czasu zwrotu inwestycji. Z drugiej strony nie można przeszacować instalacji, ponieważ przekazane do sieci nadwyżki energii nie wykorzystane w ciągu roku po prostu przepadną na rzecz Zakładu Energetycznego.
W celu oszacowania wielkości instalacji należy uwzględnić kilka istotnych elementów:
w przypadku budynków już istniejących niezbędne będą rachunki za prąd z ubiegłych lat (na ich podstawie można oszacować zużycie energii w danym obiekcie. W przypadku nowych budynków należy realnie oszacować zużycie na podstawie indywidualnych potrzeb) należy sprawdzić dostępną powierzchnię (na dachu, na gruncie) jak również wszelkie przeszkody (drzewa, kominy, budynki), które mogą ograniczać założenie instalacji.
Należy zwrócić uwagę, iż produkcja energii zależy od położenia miejsca na którym chcemy zamontować panele. Ważny jest zatem kąt nachylenia dachu lub stopień jego odchylenia od kierunku południowego.