Zarówno moduły fotowoltaiczne jak i kolektory słoneczne wykorzystują energię pozyskiwaną ze słońca, jednak przetwarzają ją zupełnie inaczej. Moduły odpowiadają za wytwarzanie energii elektrycznej, natomiast zadaniem kolektorów słonecznych jest wytworzenie ciepła, które z kolei najczęściej wykorzystywane jest do ogrzewania wody.

Zasadę działania kolektorów można podzielić na kilka etapów.

Rys.1 Elementy instalacji z kolektorem słonecznym

W pierwszym etapie kolektor słoneczny absorbuje promienie słoneczne i przetwarza je na ciepło, które z kolei dalej odbierane jest przez czynnik roboczy i transportowane do zasobnika wody, gdzie oddaje ciepło i ochładza się. Najczęściej montowanym rodzajem kolektorów są kolektory płaskie (gdzie absorberem jest miedź) oraz kolektory próżniowe rurowe.

Konwersja energii słonecznej w przypadku ogniw fotowoltaicznych przebiega zupełnie inaczej.

Rys. 2 Instalacja fotowoltaiczna na budynku mieszkalnym

W tym przypadku wiązka promieniowania (fotony) padają na moduł oświetlając go. Dochodzi wówczas do reakcji wybicia elektronów z ich naturalnego środowiska w wyniku czego powstają pary elektron-dziura. W większości ulegają one tzw. zjawisku rekombinacji, co powoduje wydzielenie się ciepła w ogniwie. Dzięki istniejącemu polu elektrycznemu, istnieje możliwość separacji par elektron-dziura. W polu elektrycznym nadmiarowe elektrony przemieszczają się z półprzewodnika typu p do typu n oraz dziury z półprzewodnika typu n do p. Elektrony, które znalazły się w obszarze typu n, polaryzują tą część półprzewodnika ujemnym potencjałem, natomiast dziury w obszarze typu p – dodatnie. Powstaje w ten sposób różnica potencjałów, zwana siłą elektromotoryczną.

Najważniejsze, że zarówno kolektory słoneczne jak i moduły fotowoltaiczne są odnawialnym źródłem energii, pozwalającym uzyskać prąd czy ciepło bez ingerencji w nasze środowisko.

Oferta naszej firmy obejmuje kompleksową realizację instalacji paneli fotowoltaicznych, w której nasz Klient nie martwi się na żadnym etapie o powodzenie zleconego przedsięwzięcia w wariancie najbardziej dla niego korzystnym.