NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ INFORMUJĘ,ŻE PROGRAM MOJE CIEPŁO,KTÓRY BĘDZIE OFEROWAŁ DOTACJĘ DO POMP CIEPŁA,WYSTARTUJE JUŻ W PIERWSZYM KWARTALE 2022 ROKU.
ZGODNIE Z JEGO ZAŁOŻENIEM WSPARCIE JAKIE BĘDZIE MOŻNA OTRZYMAĆ NA INWESTYCJĘ W NOWO BUDOWANYCH DOMACH TO NAWET 21 TYS.

W programie CZYSTE POWIETRZE na wymianę źródeł ciepła w istniejących już budynkach m.in na pompę ciepła można pozyskać dotację do 30 tys.zł a nawet 37 tys. zł dla osób posiadających niższe dochody.
Program MOJE CIEPŁO, który jest obecnie przygotowywany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przewiduje już w przyszłym roku szansę na dotację dla osób zainteresowanych montażem pomp ciepła w nowo budowanych domach.
NFOŚiGW otrzymał zgodę na przeznaczenie na ten program unijnych środków z Funduszu Modernizacyjnego. Dostępność programu będzie jednak ograniczona , bo zasady , na których będzie można sięgnąć po pieniądze, będą bardzo restrykcyjne.
Formą wsparcia udzielonego w ramach tego programu ma być dotacja do 30% kosztów kwalifikowanych w zależności od rodzaju zastosowanej pompy ciepła ,lecz nie więcej niż 21 tys.złotych. Przy czym na montaż powietrznej pompy ciepła będzie można otrzymać do 7 tys. zł. a maksymalną kwotę czyli 21 tys. na montaż gruntowej pompy ciepła.
Pierwsze nabory wniosków o dofinansowanie w programie MOJE CIEPŁO mają zostać uruchomione przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jeszcze w tym roku.