Zgodnie ze słowami Pawła Mirowskiego, wiceprezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej początek roku 2023 będzie niósł ze sobą kolejne zmiany w Programie Czyste Powietrze. Program polega na dofinansowaniu wymiany pozaklasowych kotłów na ekologiczne źródła ciepła, jak również przeprowadzenie pełnej termomodernizacji budynków jednorodzinnych oraz zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych.

Na konferencji EFNI przedstawiono kilka najważniejszych zmian, na które mogą liczyć przyszli wnioskodawcy Programu Czyste Powietrze:

  • Podniesienie progów dochodowych. Co spowoduje, że najwyższe dofinasowania będą przeznaczone dla większej liczby gospodarstw domowych. W obecnej edycji poziom najwyższy przysługuje osobą z dochodem miesięcznym liczonym na osobę w gospodarstwie jednoosobowym maks. 1260 zł, wieloosobowym maks. 900 zł. Poziom podwyższony natomiast przysługuje osobą z dochodem miesięcznym liczonym na osobę w gospodarstwie jednoosobowym maks.2189 zł, wieloosobowym maks. 1564 zł. Poziom podstawowy przysługuje właścicielom/ współwłaścicielom budynków jednorodzinnych nie przekraczającym 100 000zł w rozliczeniu rocznym pit za roku poprzedzający złożenie wniosku.

  • Wyższe dofinasowania dla właścicieli domów, którzy w ramach Programu Czyste Powietrze zdecydują się na kompletną termomodernizację swojego budynku jednorodzinnego

  • 100% dopłaty dla osób z najniższymi dochodami

  • Możliwość złożenia drugiego wniosku. Jeżeli w poprzednich edycjach wnioskowano o wymianę źródła ciepła teraz można będzie ubiegać się o wparcie przy termomodernizacji budynku.

  • Większa liczba banków wypłacających kredyty na inwestycje związane z Programem Czyste Powietrze, które zostaną częściowo pokryte dotacjami.

  • Uproszczona procedura weryfikacji wniosków co spowoduje szybsze przekazanie środków finansowych beneficjentom.

Data wejścia w życie zmienionego programu wraz z ułatwieniami oraz rozpoczęcia naboru zostanie podana w styczniu 2023 r.