28 kwietnia 2023 wchodzi w życie nowy obowiązek dla właścicieli nieruchomości dotyczący posiadania świadectwa energetycznego. Świadectwo energetyczne to dokument poprzedzony audytem. Określa zapotrzebowanie na energię niezbędną do użytkowania budynku, zarówno na ogrzewanie, ciepłą wodę, jak i wentylacje oraz klimatyzacje. W przypadku budynków niemieszkalnych szacowane są też potrzeby energetyczne obiektu dotyczące oświetlenia. Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku zostało wprowadzone w polskim prawie 1 stycznia 2009 roku w związku z europejskimi dyrektywami. Początkowo dotyczyło wyłącznie właścicieli nieruchomości zbudowanych po 2009 roku. Od 28 kwietnia 2023 roku, obowiązek zostaje rozszerzony. Świadectwa, które poprzedza audyt, muszą mieć właściciele nieruchomości, które powstały także przed 2009 rokiem. Kiedy wymagane jest posiadanie świadectwa energetycznego?

 1. Przy sprzedaży na podstawie umowy sprzedaży, zbycia nieruchomości na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
 2. Przy wynajmowaniu nieruchomości
 3. Do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie dla domów o powierzchni od 70 m2 (oraz mniejszych, gdy nie są na własne potrzeby mieszkaniowe)
 4. Dla budynków o powierzchni użytkowej powyżej 250 m2 zajmowanych przez organy administracji publicznej i w których dokonywana jest obsługa interesantów oraz w budynkach o powierzchni użytkowej przekraczającej 500 m2, w którym są świadczone usługi dla ludności, o ile świadectwo jest już sporządzone to należy je zamieścić w widocznym miejscu
 5. Świadectwo energetyczne będzie wymagane jako załącznik do umowy najmu lub sprzedaży w formie aktu notarialnego. Co ważne, trzeba je mieć także przy wynajmie mieszkania w bloku. Właściciel będzie musiał je sporządzić przy nowych umowach najmu. Nie dotyczy to umów zawartych przed wejściem nowych przepisów w życie.

Świadectwa energetyczne nie są wymagane, gdy budynek (lub lokal) wykorzystujemy “na własny użytek”, czyli nie zamierzamy go sprzedawać lub wynajmować. Z obowiązku sporządzania świadectw zwolnione są budynki:

 • podlegające ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
 • używane jako miejsce kultu i do działalności religijnej,
 • przemysłowe oraz gospodarcze niewyposażone w instalacje zużywające energię, z wyłączeniem instalacji oświetlenia wbudowanego,
 • mieszkalne, przeznaczone do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku,
 • wolnostojące o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2,
 • gospodarstw rolnych o wskaźniku EP określającym roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną nie wyższym niż 50 kWh/(m2·rok).

Kto może sporządzać świadectwo charakterystyki energetycznej? Jest centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków, który obejmuje m.in.  Rejestr Uprawnionych – System Rejestrów (mrit.gov.pl) Kto zleca sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej?

 • właściciel lub zarządca budynku (w przypadku sprzedaży lub najmu)
 • osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (w przypadku zbycia tego prawa)
 • inwestor (przed złożeniem zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie)