1. Jaka jest zasada działania pompy ciepła?

Pompy ciepła przetwarzają energię pochodzącą ze źródeł odnawialnych takich jak powietrze, grunt czy woda, na ciepło użytkowe. Urządzenie wykorzystuje zjawiska termodynamiczne charakterystyczne dla danego czynnika chłodniczego – jego właściwością fizyczną jest to, iż paruje w bardzo niskich temperaturach (może pobierać ciepło z otoczenia nawet przy – 25 st.C), w tym procesie pobiera ciepło z dolnego źródła. Następnie czynnik w postaci pary zostaje sprężony za pomocą sprężarki co powoduje silny wzrost jego ciśnienia i temperatury. Wytworzone w ten sposób ciepło jest oddawane poprzez wymiennik do układu grzewczego. Po oddaniu ciepła czynnik ochładza się i jest znowu cieczą (lecz nadal jego ciśnienie jest duże). Na tym etapie jest kierowany do zaworu rozprężnego, który obniża jego ciśnienie co jednocześnie powoduje obniżenie jego temperatury. Ochłodzony czynnik znowu pobiera ciepło z dolnego źródła i cały cykl powtarza się od nowa.

 1. Jakie są rodzaje pomp ciepła?

Podstawowym rozróżnieniem dla pomp ciepła jest źródło, z którego pobierają ciepło. Wyróżniamy następujące źródła ciepła:

 • powietrze (pompa ciepłą powietrze/woda),
 • woda (pompa ciepła woda/woda),
 • grunt (pompa ciepła solanka/woda).
 1. Czy pompa ciepłą sprawdzi się w modernizowanim budynku?

Tak, prawidłowo dobrana pompa ciepła, której moc jest wystarczająca do pokrycia obciążenia cieplnego budynku oraz zapewni odpowiednią temperaturę na wyjściu dla instalacji grzewczej poradzi sobie w takim przypadku. Pamiętajmy o termomodernizacji budynku dzięki której obniżymy wymaganą moc pompy ciepła oraz obniżymy temperaturę na wyjściu co spowoduje obniżenie kosztów eksploatacji pompy ciepła.

 1. Co to jest SCOP i COP?

COP (ang. Coefficient of Performance) – współczynnik wydajności pompy ciepła. Definiuje on stosunek użytecznej mocy cieplnej do pobranej energii elektrycznej zasilającej sprężarkę pompy ciepła. Ogromne znaczenie dla wartości COP ma różnica temperatury pomiędzy źródłem dolnym i górnym (dlatego wyższe COP osiągamy przy ogrzewaniu płaszczyznowym). Gdy ona maleje, rośnie COP. Im lepsza pompa ciepła, tym wyższy jej COP w karcie katalogowej.

SCOP (ang. (Seasonal Coefficient of Performance) – sezonowy współczynnik efektywności jest to stosunek przekazanego przez pompę ciepła użytecznego w ciągu roku do energii eklektycznej, zużytej w ciągu roku do napędu sprężarki i napędów pomocniczych. Dzięki SCOP możemy oszacować koszty eksploatacji, a co za tym idzie koszty ogrzewania domu.

 1. Czy pompa ciepła poradzi sobie jako jedyne źródło ciepła?

Pompa ciepła może być jedynym źródłem ciepła w budynku , ale może też współpracować z innym np. kotłem gazowym, kotłem elektrycznym lub kotłem na paliwo stałe. Dlatego wyróżniamy 4 podstawowe tryby pracy pomp ciepła:

 • monowalentny – pompa ciepła pokrywa 100% zapotrzebowania na ciepło,
 • monoenergetyczny równoległy – pompa ciepła współpracuje z grzałką elektryczną,
 • biwalentny alternatywny – drugie (alternatywne) źródło ciepła zapewnia zapotrzebowanie na ciepło budynku poniżej zadanej temperatury zewnętrznej (poniżej punktu biwalentnego),
 • biwalentny równoległy – drugie (alternatywne) źródło ciepła może się załączyć poniżej punktu biwalentnego aby współpracować z pompą ciepła w celu zapewnienia zapotrzebowania budynku na ciepło.
 1. Czy pompa może podgrzewać również ciepłą wodę użytkową?

Tak – pompa ciepła może grzać c.w.u.. Pompa ciepła może pracować tylko na ogrzewanie, tylko na c.w.u. lub zaspokajać zapotrzebowanie na ogrzewanie i c.w.u..

 1. Ile trwa montaż pompy ciepła?

Jest wiele czynników wpływających na czas w jakim zostanie wykonana instalacja pompy ciepła. Można jednak założyć, że będzie to średnio 2-4 dni robocze.

 1. Czy pompa ciepła wymaga przeglądów?

Większość producentów wymaga wykonania corocznego przeglądu pompy ciepła aby utrzymać gwarancję na urządzenie. W zależności od tego w jaki sposób instalacja jest eksploatowana oraz w jakich warunkach zaleca się konserwację urządzenia poprzez czyszczenie filtrów (siatkowych oraz magnetycznych), dodania inhibitora korozji, sprawdzenia ciśnienia instalacji itp.

 1. Czy instalacja pompy ciepła wymaga specjalnego projektu?

Nie, instalacja pompy ciepła nie wymaga specjalistycznego projektu. Można jednak zaoszczędzić sporo czasu i pieniędzy jeśli na etapie projektowania budynku zrezygnujemy z takich rzeczy jak: przyłącze gazowe, przewody kominowe, specjalne pomieszczenie kotłowni (pompa ciepła nie emituje żadnych spalin czy popiołów).

 1. Czy pompy ciepła pracują głośno?

Nowoczesne pompy ciepła pracują cicho.

Dźwięk powstający podczas pracy pompy ciepła zależy wprost od mocy z jaką w danej chwili pracuje oraz od odległości w jakiej znajdujemy się od urządzenia.

Według Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. (DzU 2012 nr 0, poz. 1109, 2012.10.23) na granicy posesji, w zabudowie jednorodzinnej maksymalny poziom hałasu w ciągu dnia nie może być wyższy niż 50 dB(A), a w nocy nie wyższy niż 40 dB(A). Natomiast według prawa budowlanego pompa ciepła powinna być zamontowana co najmniej 3m od granicy działki. Informacje o mocy oraz ciśnieniu akustycznym poszczególnych pomp ciepła znajdziemy w karcie katalogowej.

 1. Jakie są dotacje na montaż pompy ciepła?

Osoba decydująca się na montaż pompy ciepła może skorzystać z kilku programów dotacyjnych, dzięki którym można znacząco obniżyć koszt inwestycji. Są to m.in.:

 • „Czyste powietrze”,
 • „Mój prąd”,
 • „Moje Ciepło”,
 • lokalne programy dotacyjne.