Od 2023 Gminy będą miały nowy obowiązek polegający na zebraniu dodatkowych danych technicznych na temat naszych domów. Mają to być informacje dotyczące m. in. grubości ścian, rodzaju ocieplenia czy dachu, które znajdą się w istniejącej już bazie CEEB. Dane te posłużą do planowania polityki poprawy jakości powietrza oraz wydatków w tym zakresie. Inwentaryzacja nie jest obowiązkowa.