• Czyste Powietrze- nowa edycja od stycznia 2023r. : wyższe progi dochodowe, podwyższone kwoty dotacji na poszczególne koszty kwalifikowane, zwiększona kwota maksymalnego dofinansowania na budynku objęte pełną termomodernizacją
  • Mój Prąd- zmiany od 15.12.2022r. : wyższe kwoty dofinansowania na Instalacje Fotowoltaiczną o 2 tys. w stosunku do obecnych zasad
  • Moje Ciepło- do 31.12.2022r. jest możliwość złożenia wniosku z wymogiem EP do 63KWh/rok. Od 01.01.2023r. wskaźnik zostaje obniżony do 53KWh/rok co oznacza, że będzie trudniej pozyskać dofinansowanie.