W związku z wieloma pytaniami „od czego zacząć” chcąc skorzystać z dofinansowania z Programu Czyste Powietrze, przedstawiamy, krótki schemat jak rozpocząć przygodę udoskonalania domu wraz z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod kątem energetycznym. Wyżej wymieniony Fundusz opracował Program Czyste Powietrze, który służy ułatwieniu wymiany źródeł ciepła oraz prac termomodernizacyjnych pod kątem finansowym. Bez dofinansowania do wspomnianych prac remontowych wiele gospodarstw domowych nie pozwoliłoby sobie na tak obszerne prace jak wymiana kotła, instalacji c.o./ c.w.u, montażem mikroinstalacji fotowoltaicznej wraz z ociepleniem budynku, wymianą okien i drzwi, które powodują wiele oszczędności na kolejne lata. Dlatego zachęcamy do zapoznania się poniższymi informacjami, a w razie pytań zawsze służymy pomocą zarówno w doborze odpowiednich urządzeń jak i pozyskaniem na nie środków.

Czyste Powietrze

schemat postępowania i możliwości realizacji wniosku

1. WERYFIKUJEMY DOCHODY
Dochód w gospodarstwie wieloosobowym poniżej 1 984zł / w jednoosobowym poniżej 2 654zł

Należy złożyć w MOPS/ GOPS zgodnie z miejscem zamieszkania „żądanie o wydanie zaświadczenia o dochodach w przeliczeniu na jednego członka w gospodarstwie domowym”. Zaświadczenie jest ważne 3 miesiące

Dochód w gospodarstwie wieloosobowym powyżej 1 984zł / w jednoosobowym powyżej 2 654zł / miesięcznie ale nie przekracza 135 000zł rocznie

Do wniosku należy podać dochód z ostatniego rocznego rozliczenia PIT właściciela domu z pozycji: „Podstawa obliczenia podatku

2. NALEŻY SKOMPLETOWAĆ INFORMACJE DO PRZYGOTOWANIA WNIOSKU ORAZ PODJĄĆ DECYZJE JAKI ZAKRES DZIAŁAŃ OBEJMIE WNIOSEK
3. NALEŻY PODJĄĆ DECYZJE W JAKI SPOSÓB BĘDZIE FINANSOWANE ZADANIE
Z prefinansowaniem.

Należy zawrzeć umowy z wykonawcami na poszczególne zadania, maks. 3, 2 tyg. Przed datą na umowie mówiącej o rozpoczęciu prac Fundusz przelewa wykonawcy 50% należnego dofinansowania- zaliczka. Kolejno wnioskodawca uzupełnia wykonawcy Vat+ nadwyżkę do kwoty z umowy. Należy złożyć wniosek o płatność po rozpatrzeniu, którego fundusz przelewa kolejne 50%

Z refundacją.

Wnioskodawca ponosi wszelkie koszty, składa wniosek o dofinansowanie (zgodna na udział w programie) a kolejno po wykonaniu prac składany jest wniosek o płatność (o zwrot kosztów)

Z refundacją.

Wnioskodawca ponosi wszelkie koszty, składa wniosek o dofinansowanie (zgodna na udział w programie) a kolejno po wykonaniu prac składany jest wniosek o płatność (o zwrot kosztów)

Z kompleksową termomodernizacją Bez kompleksowej termomodernizacji Z kompleksową termomodernizacją Bez kompleksowej termomodernizacji Z kompleksową termomodernizacją Bez kompleksowej termomodernizacji
Konieczne jest wykonanie audytu co wiąże się z obowiązkiem wykonania prac w nim zawartych dla spełnienia warunków regulaminowych ale gwarantuje to ok. 50tys. dodatkowych do wykorzystania Nie wymagany jest audyt i obejmuje mniejszy zakres prac Konieczne jest wykonanie audytu co wiąże się z obowiązkiem wykonania prac w nim zawartych dla spełnienia warunków regulaminowych ale gwarantuje to ok. 40tys. dodatkowych do wykorzystania Nie wymagany jest audyt i obejmuje mniejszy zakres prac Konieczne jest wykonanie audytu co wiąże się z obowiązkiem wykonania prac w nim zawartych dla spełnienia warunków regulaminowych ale gwarantuje to ok. 30tys. dodatkowych do wykorzystania Nie wymagany jest audyt i obejmuje mniejszy zakres prac
4. NALEŻY ZŁOŻYĆ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE
5.WYKONYWANE ZOSTAJĄ PRACE
6. NALEŻY ZŁOŻYĆ WNIOSEK O PŁATNOŚĆ wraz z fakturami, potwierdzeniem zapłaty, protokołem odbioru itd.