Wydajność instalacji fotowoltaicznej jest uzależniona od warunków atmosferycznych. Duże znaczenie odgrywa tu temperatura powietrza. Tabliczki znamionowe modułów fotowoltaicznych zawierają parametr, który określa moc nominalną w warunkach testowych STC – Standard Test Conditions (czyli przy temperaturze 25oC, nasłonecznieniu 1000 W/m2, oraz prędkości wiatru nie większej niż 1 m/s). Jednak warunki laboratoryjne zdarzają się dość rzadko w naszym kraju, a instalacja fotowoltaiczna musi pracować sprawnie i wydajnie w różnych temperaturach. Dlatego też producenci podają parametr NOCT – Normal Operating Cell Temperature), którego parametry są dużo bardziej zbliżone do tych występujących w naszym klimacie ( temperatura 20oC, nasłonecznieniu 800W/m2, oraz prędkości wiatru 1 m/s).

Sprawność instalacji fotowoltaicznej jest uzależniona od warunków atmosferycznych.

Porównajmy więc wydajność instalacji fotowoltaicznej o mocy 9,28 kW w miesiącach wiosennych oraz najcieplejszych letnich.

temperatura-a-wydajnosc-paneli fotowoltaicznych

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 9,28 kW

Szacuje się, że moduły fotowoltaiczne pracują poprawnie do temperatur nagrzania około 85-90 stopni i mowa tu oczywiście o temperaturze nagrzania modułów, a nie temperaturze powietrza. Z chwilą, gdy temperatura ogniw przekroczy 25oC, sprawność modułów fotowoltaicznych spada.

Przeanalizujmy to na uzyskach z instalacji:

Uzysk z instalacji fotowoltaicznej w dniu 09.05.2021r.

Na powyższym wykresie możemy zauważyć, że instalacja fotowoltaiczna o mocy 9,28 kWp w maju osiągała moc maksymalną równą 8,48 kW oraz dzienna produkcja wyniosła nieco ponad 64 kWh.

Spójrzmy teraz na uzysk z instalacji w dniu 21.06.2021r:

Uzysk z instalacji fotowoltaicznej w dniu 21.06.2021r.

Ta sama instalacja osiągnęła moc maksymalną równą 7,61 kW oraz dzienna produkcja wyniosła 58,95 kWh.

Analizując przedstawione uzyski tylko potwierdzamy to, o czym pisaliśmy powyżej. Wydajność instalacji fotowoltaicznej wraz ze wzrostem temperatur – spada. Na początku maja, podczas słonecznych dni temperatura powietrza jest niższa niz w czerwcu. Co więcej, produkcja dzienna w maju również jest wyższa, pomimo krótszego dnia. Warto zatem zwracać uwagę na fakt, czy moduł który wybieramy posiada niski współczynnik strat temperaturowych, który określa ich odporność na wysoką temperaturę. Przy temperaturze powietrza około 40 stopni, moduły mogą nagrzewać się nawet do 70 stopni, co powoduje straty wydajnościowe sięgające aż 15%. Dlatego też, uznaje się, że w okresie wiosenno-jesiennym moduł fotowoltaiczny jest w stanie najlepiej wykorzystać promieniowanie słoneczne, ponieważ mamy dobre nasłonecznienie oraz niższą temperaturę, która wspomaga wydajność pracy.

Aby uniknąć przegrzewania modułów ważny jest dobór miejsca instalacji oraz zapewnienie odpowiednich odstępów między dachem a modułem – co przekłada się na lepsze chłodzenie.