W ramach operacji „Modernizacja Gospodarstw Rolnych” będzie można uzyskać wsparcie na inwestycje w instalacje fotowoltaiczne w gospodarstwie rolnym.

Nabór na wsparcie w tym zakresie zostanie ogłoszony przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 • koszty kwalifikowane programu będą obejmować następujące przedsięwzięcia:
  • zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy elektrycznej nie większej niż 50 kW wraz z magazynem energii oraz inteligentnym systemem EMS do zarządzania energią);
  • zakup i montaż pompy ciepła – pod warunkiem że będzie ona stanowić integralną część instalacji solarnej;
  • przygotowanie dokumentacji projektowej, prowadzenie robót budowlanych, nadzór inwestorski, konsultacje i inne usługi lub produkty, związane z realizacją wymienionych wyżej głównych inwestycji;
  • zakup m.in. programów komputerów, zakup patentów, licencji, praw autorskich, służących realizacji głównych przedsięwzięć.

Prądu z fotowoltaiki wspartej dofinansowaniem “Zielona energia” nie będzie można wykorzystać do zaspokajania potrzeb mieszkalnych. Program “Zielona energia w gospodarstwie rolnym” będzie skierowany do rolników prowadzących zarobkową działalność rolniczą. Szczegóły nie są jeszcze znane, jednak najprawdopodobniej w obszarze F zastosowanie znajdą zasady z pozostałych obszarów “Modernizacji gospodarstw rolnych”. To oznacza, że:

 • wielkość ekonomiczna gospodarstwa będzie musiała wynieść od 13 do 200 tysięcy euro,
 • jego powierzchnia nie może przekroczyć 300 ha gruntów rolnych.

W ujęciu kwotowym, maksymalna kwota dofinansowania “Zielona energia” 2022 nie może przekroczyć 150 tys. zł – tyle może otrzymać pojedynczy beneficjent, na jedno gospodarstwo rolne. W ujęciu procentowym, dofinansowanie “Zielona energia w gospodarstwie rolnym” ma wynieść:

 • do 60% kosztów kwalifikowanych – w przypadku młodych rolników (osoby do 40 lat, posiadające kwalifikacje zawodowe);
 • od 30% do 50% kosztów kwalifikowanych – w pozostałych przypadkach.

Pomoc przyjmie formę refundacji, co oznacza, że beneficjent będzie musiał najpierw pokryć całość kosztów z własnych środków lub z kredytu (bez preferencyjnych warunków). Wypłata odbędzie się po przedstawieniu faktur potwierdzających poniesienie wydatków.