Program Moje Ciepło dotyczy budynków jednorodzinnych nowobudowanych, w których zainstalowano pompę ciepła. Warunkiem udzielenia dofinansowania jest uzyskanie podwyższonego standardu energetycznego budynku, który określa wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP). Obecnie aby wniosek został zakwalifikowany do Programu wskaźnik EP musi wynosić maksymalnie 63 kWh/(m2 × rok) na podstawie świadectwa/ charakterystyki energetycznej budynku. Jednak dla wniosków złożonych od 01.01.2023r. nie może on przekroczyć 55 kWh/(m2 × rok). Co oznacza, że będzie trudniej pozyskać dotację, ponieważ wiele budynków może nie spełnić nowych wymagań.