Dofinansowanie w ramach programu “Mój Prąd” obejmuje do 50% kosztów poniesionych na wykonanie instalacji fotowoltaicznej i wynosi nie więcej niż 5000 zł. Dotyczy ono instalacji o mocy od 2 kW do 10 kW. Wnioski można składać do 18 grudnia 2020 roku lub do wyczerpania alokacji środków. Oto instrukcja, jak krok po kroku wypełnić wniosek.

1. Proszę wejść na stronę: https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-moj-prad

2. Klikamy “złóż wniosek o dofinansowanie”.

3. Można wybrać logowanie przez “e-dowód” lub “profil zaufany”. Wybieramy “profil zaufany”.

4. Kolejne okno pokazuje logowanie poprzez login i hasło (dla osób posiadających tylko login i hasło) lub klikamy na odpowiedni bank (jeśli profil zaufany był zakładany w banku).

5. Po zalogowaniu pojawia się okno: Wniosek o dotację w programie mój prąd. Wybieramy opcję “Nowy wniosek”.

6. Następnie wprowadzamy dane wnioskodawcy lub beneficjenta. Wybieramy: “W swoim imieniu”. po wybraniu tej opcji pojawią się osobiste dane. Trzeba wypełnić pole “czy mieszkasz pod adresem zameldowania”, oraz wpisać numer konta, na które wpłynie dofinansowanie.

7. Kolejny krok to informacje o instalacji. Zaznaczamy dane takie jak:

 

W polu: czy instalacja znajduje się tam gdzie mieszkasz? Zaznaczamy tak, jeśli to prawda. Jeśli nie, wpisujemy adres instalacji.

Wpisujemy dane instalacji. W polu koszt kwalifikowany wpisujemy ta sama kwotę, co koszt całkowity (wyjątek stanowią te faktury, na których jest zakupione wiele usług, wtedy wybieramy pole “montaż instalacji fotowoltaicznej” i przypisaną mu kwotę). Data pierwszej płatności to termin wpłacenia zaliczki do firmy. Terminy wpłat znajdują się na fakturach w Państwa teczce. Numer umowy z OSD to numer aneksu do umowy. Data przyłączenia instalacji to z zaświadczenia OSD do programu “Mój Prąd”. Numer PPE znajdą Państwo na rachunkach, zaczyna się: PL_ZEOD………….. Kwota dotacji to oczywiście 5000 zł.

8. Następny krok to dodanie załączników. Wgrywamy ksero faktur, potwierdzenia płatności, zaświadczenie potwierdzające przyłączenie instalacji.

9. Gdy przejdziemy dalej pojawi się pole “Oświadczenia”. Klikamy zaznacz wszystkie.

10. Ostatnie okno to podsumowanie wniosku. Sprawdzamy poprawność wprowadzonych danych oraz wgrane załączniki. Jeśli coś się nie zgadza, trzeba cofnąć i poprawić. Jeśli wszystko jest dobrze to przechodzimy do podpisu. To już ostatni etap składania wniosku.