Od 25.01.2023 rolnicy i spółdzielnie energetyczne mogą składać wnioski o dofinansowanie do odnawialnych źródeł energii w ramach nowego rządowego programu. Całkowity jego budżet wynosi 1 mld złotych.

Dofinansowaniem objęte zostaną takie inwestycje jak: biogazownie, elektrownie wodne, instalacje fotowoltaiczne, turbiny wiatrowe oraz zintegrowane z tymi źródłami magazyny energii.

W przypadku dofinansowania do instalacji fotowoltaicznych lub turbin wiatrowych można się ubiegać się o pożyczkę do 100 proc. kosztów kwalifikowanych (maks. 25 mln zł). W przypadku biogazowni i elektrowni wodnych do tego dochodzi jeszcze możliwość starania się o dotację w wysokości nawet do 65 proc. kosztów kwalifikowanych (maks. 20 mln zł). Dofinansowanie będzie pochodzić z Funduszu Modernizacyjnego.
Wnioski w ramach programu przyjmuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Nabór startuje 25 stycznia i potrwa do 15 grudnia 2023 roku lub do wyczerpania przewidzianej puli środków.
Wnioski o pożyczki i dotacje można składać tylko w wersji elektronicznej poprzez generator wniosków o dofinansowanie.

 

fotowoltaika na wsi