Mój Prąd to rządowy program doatacji do minroinstalacji fotowoltaicznych. Głównym celem programu jest wspieranie inwestowania w odnawialne źódła energii a co za tym idzię poprawę powietrza i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.
Bieżący nabór wniosków trwa od 15.04.2022 i początkowo miał zakończyć się w grudniu 2022.
Pod koniec listopada pojawiła się informacja o wydłużeniu terminu składania wniosków do 31.03.2023 roku.

Nie jest to jedyna zmiana w regulaminie. Opórcz wydłużenia terminu zmieniły się stawki dofiansowania. Jest to odpowiedż na sytuację gospodarczą, wysoką inflację i kryzys energetyczny w Europie.

Jest to informacją, która powinna ucieszyć osoby, które zastanwiają się nad budową własnej elektrowni słonecznej. Warto podkreślić, że jeszcze nigdy poziom dofinansowania w ramach programu Mój Prąd nie był na tak wysokim poziomie.

Od 15.05.2022 roku zmieniają się kwoty dofinansowania w poszczególnych kategoriach:

Mikroinstalacja bez magazynu energii

Mikroinstalacja PV do 6000,00 zł

Mikroinstalacja z magazynem energii

Mikroinstalacja PV do 7000,00 zł
Magazyn energii do 16000,00 zł
System zarządzania energią HEMS / EMS do 3000,00 zł
Magazyn ciepła do 5000,00 zł

Kwoty dofinansowania nie mogą przekroczyć 50% poniesionych kosztów.