Podatek od deszczu jest to opłata z tytułu utraconej retencji. Inne używane nazwy tej opłaty to: podatek od deszczówki, podatek deszczowy, podatek od betonu, podatek od zabetonowania.

Kto zapłaci?

W uproszczeniu podatek od deszczu płacą właściciele nieruchomości, na których znajduje się zbyt duża przestrzeń uniemożliwiająca lub zmniejszająca naturalną retencję terenową. Co do zasady będą to duże, pokryte betonem lub asfaltem parkingi, działki komercyjne i działki, które są w większości zajęte przez budynki.

Podatek od deszczu – ile wynosi?

Górne jednostkowe stawki opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

Podstawą opodatkowania jest 0,90 zł/m2. Jest to wysokość podatku dla właścicieli nieruchomości, którzy posiadają infrastrukturę retencyjną uzyskującą wydajność do 10 procent odpływu rocznego. Bardziej wydajna infrastruktura retencyjna na działce ogranicza wysokość opłat deszczowych. W przypadku właścicieli działek, na których znajduje się infrastruktura retencyjna o wydajności 10 – 30 procent odpływu rocznego, oplata wyniesie 0,45 zł/m2.

Jakie są plany dot. podatku od deszczu na najbliższe lata.?

Po wejściu w życie ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy, podatek deszczowy ma obowiązywać także właścicieli domów jednorodzinnych, wspólnot, spółdzielni mieszkaniowych, szkół, firm i zakładów pracy.

Jak wyliczyć podatek od deszczu?

Jak wyliczyć podatek deszczowy od nieruchomości, które nie posiadają infrastruktury retencyjnej? W ich przypadku należy liczyć się z najwyższą kwotą bazową. Do obliczenia podatku deszczowego stosuje się tu przelicznik 1,50 zł/m2.

Wysokość podatku od betonu będzie zależała od wielkości nieruchomości oraz stopnia zabudowy. Na działce 1000 m2 powierzchnia zabudowy wynosi 51%:

  • jeżeli właściciel nie zatrzyma wody na posesji (współczynnik zatrzymania – 0%) – opłata wyniesie rocznie ok. 255 zł
  • jeżeli właściciel zatrzyma wodę opadową (np. w zbiornikach, kontenerach, beczkach) – osiągając współczynnik zatrzymania powyżej 30% – opłata roczna wyniesie nie więcej niż – 25,50 zł czyli 10 razy mniej.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566)

Projekt ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy