Obowiązek zgłoszenia wymiany źródła ciepła na nowe!

Każdy kto wymienił źródło ciepła na nowe ma obowiązek bezzwłocznego zgłoszenia tego faktu do Urzędu Gminy lub Miasta stosownie z miejscem zamieszkanie poprzez wypełnienie deklaracji, której wzór można znaleźć bezpośrednio na stronach...

Co to jest system ZONE. Kto i co do niego trafia

Trwają prace nad Projektem Zintegrowanego Systemu Ograniczania Niskiej Emisji (ZONE), którego nierozerwalną częścią jest Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB). To tam trafiają informacje na temat źródeł ciepła, które są pozyskiwane...